Zondagsvieringen en bijzondere vieringen

   
Zondag 21 oktober 11.00 uur Negenentwingste zondag door het jaar / Wereldmissiezondag
Celebrant Pastoor Chris Bergs
Koor I.S.H.E. Latijnse viering met Nederlandse gezangen
Lector Innocentius de Kort
   
Zondag 28 oktober 11.00 uur Dertigste zondag door het jaar
Celebrant Pater Jan van Duijnhoven
Koor I.S.H.E. Latijnse viering
Lector Heidi Koertovik
   
Donderdag 1 november 9.30 Allerheiligen
Celebrant Pastoor Chris Bergs
   
Donderdag 1 november 19.30 uur Allerheiligen
Celebrant Pastoor Chris Bergs
Koor I.S.H.E. Nederlandse viering "Willibrordusmis"  B. Bartelink
Lector -
   
Vrijdag 2 november 9.30 uur Allerzielen
Celebrant Pastoor Chris Bergs
   
Vrijdag 2 november 19.30 uur Allerzielen
Celebrant Pastoor Chris Bergs
Koor Cantorij. Met delen uit het Requiem van W.A.Mozart
Lector -
   
Zondag 4 november 11.00 uur Eenendertigste zondag door het jaar
Celebrant Pastoor Chris Bergs
Koor I.S.H.E. Nederlandse viering "Paus Johannesmis" A. de Klerk
Lector Rob Schmitz
   
Zaterdag 10 november 11.00 uur Diakenwijding
Hoofdcelebrant Bisschop J.H.J. van den Hende
Koor Cantorij

Afdrukken E-mail