Plebaanpraatje november

De wintertijd is weer ingegaan.
Dat betekent steeds kortere dagen en langere avonden en nachten.
Voor de één een periode in het jaar van geborgenheid, huiselijkheid en gezelligheid, voor de ander een tijd die niet snel genoeg voorbij kan gaan.
Door duisternis en door de guurheid van het weer zijn mensen meer aan huis gebonden en dat kan een reden zijn voor meer alleen zijn en eenzaamheid.

Een feit blijft toch dat wij mensen meer hebben met licht en zon dan met duisternis.
In de komende weken zien we dan ook overal de lichtjes weer verschijnen, in winkels, in de woningen van mensen, in de tuinen en in de winkelstraten, totdat dit alles zijn hoogtepunt vindt met het feest van Kerstmis.


kaarsenOok in onze liturgie neemt licht een belangrijke plaats in.
De kaarsen op en bij het altaar verwijzen ons iedere dag weer naar Hem die het Licht van de wereld is, Christus de Heer.
Veel mensen steken ook met geloof en vertrouwen een kaarsje of lichtje aan bij de beeltenis van een heilige in de kerk of thuis.
Het licht van de kaars begeleidt ons gebed. Ook bij de foto van een overleden dierbare wordt vaak een lichtje of kaars gezet.
In de gedachtenis wand in onze kathedraal, in de St.Jozefkapel worden in de nisjes dagelijks lichtjes gezet door nabestaanden en op de zondagen zijn alle nisjes verlicht.
In de H. Eucharistie gedenken wij onze doden en bidden wij voor hen om eeuwige rust en licht.


We zien dat ook overal ter wereld waar slachtoffers vallen door geweld, moord of door natuurrampen. Als vanzelfsprekend worden er bloemen gelegd en wordt er licht ontstoken.
Licht verdrijft de duisternis, verlicht ons verdriet en geeft ons hoop op de toekomst.

In de Eucharistie van Allerzielen (2 nov.) werd ook het licht ontstoken voor hen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan en die werden met name genoemd.
Natuurlijk brande ook het licht voor al onze dierbare overledenen.
In de duistere tijd van het jaar, ontsteekt de kerk haar licht en houdt het geloof levend dat niet de duisternis, maar het Licht zal overwinnen. 

Dat dit ook ons aller geloof en vertrouwen mag zijn en blijven.
Hoe moeilijk het allemaal soms is, in je eigen leven en in het leven van de grote wereld, de duisternis en het kwaad zullen niet het laatste woord hebben.
De God van licht, leven en liefde heeft het eerste en het laatste woord.

Ik wens U allen weer een mooie tijd toe en als het soms moeilijk is ontsteek dan eens een lichtje van hoop en leven.

Pastoor C.N. Bergs
05-11-2017