Plebaan praatje oktober

 

In het blad van september berichtte ik dat ik op 21 augustus werd geopereerd, nu is de operatie alweer 7 weken achter de rug.
De operatie in het Vlietlandziekenhuis is voorspoedig verlopen en ook de revalidatie gaat naar wens. Het is en blijft natuurlijk wel ‘langzaam maar zeker’ .
In de week van 17 september heb ik in de kathedraal een aantal weekvieringen gedaan. Dat was mooi om weer te mogen doen, maar het was ook erg inspannend.
Af en toe zult u me eens zien, met name in de week, voor de rest houd ik me zo rustig mogelijk.
Op zondag 22 oktober hoop ik weer met U de Zondags-Eucharistie te vieren.

Bedankje
Graag wil ik U hartelijk bedanken voor alle goede wensen die ik in de afgelopen weken mocht ontvangen.
Ik heb veel kaarten, bloemen en fruit als cadeau gekregen, dat heeft me echt goed gedaan. Nogmaals dank voor uw hartelijkheid en meeleven.
Dank ook aan de priesters die in de afgelopen weken van harte bereid waren om de vieringen in de week en op zondag over te nemen.
Met elkaar is ervoor gezorgd dat alles zo goed mogelijk doorgang kon vinden.


Oktober - Missiemaand

2017WMM poster600De tijd en het werk gaan gewoon door en dat stelt ons alweer voor de maand oktober.
De maand oktober is de Missiemaand, en die laten we niet graag ongemerkt voorbijgaan.
Missio Pauselijke Missiewerken besteedt aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso (Tot 1984 Opper-Volta)
Een land in West Afrika, redelijk vreedzaam, maar zeer arm. Vooral vrouwen en meisjes hebben het daar heel moeilijk.
Er wordt nog uitgehuwelijkt en er is een sterk geloof in hekserij waardoor vrouwen worden vermoord als ze niet op de vlucht slaan.
De inheemse zustercongregatie ‘Soeurs de l’Immaculée Conception de Ouagadougou’ doen naar vermogen alles om mensen te ondersteunen en op te vangen.
Ook moet er in het arme land hard gewerkt worden door de mannen in de illegale goudmijnbouw. Ook kinderen worden daar als arbeiders ingezet.
Priesters bekommeren zich om het lot van deze (kinder)arbeiders. Zij stimuleren dat de kinderen naar school kunnen gaan.
Bittere armoe en nood in Burkina Faso, maar in zoveel andere landen ter wereld.
In de wereldmissiemaand kunnen wij onze solidariteit met deze armen betonen door een financiële gift in de bus bij het altaar.

 

Werelddag van de Armen
In dit kader wil ik ook graag noemen dat onze paus Franciscus op 13 juni heeft aangekondigd dat er voortaan een ‘Werelddag van de Armen’ zal zijn.
In de hele wereld zal dat voortaan zijn op de 33e Zondag door het jaar, dat is dit jaar 2017 op 19 november.
Deze datum ligt in een periode van ‘interessante’ heiligen. Sint Martinus 11 november en Sint Nicolaas 6 december.
Het zijn beiden heiligen die inspireren tot ‘GEVEN’.
Zo staat de ‘Werelddag voor de armen’ , niet zomaar los op de kalender, maar is ingekaderd in de viering en gedachtenis van concrete mensen die het in hun tijd, op hun manier toch allemaal maar gedaan hebben. Nu zijn wij in hun geest aan zet.
Bij de Heilige Martinus en de heilige Nicolaas staan we in het volgend nummer nog nader stil.

Oktobermaand/Rozenkransmaand
rozenkransTot slot wil ik ook graag herinneren aan Oktobermaand/Rozenkransmaand.
Niet alleen op maandagmorgen wordt om 9.00 u. de Rozenkrans gebeden, maar ook in het Marialof dat op de woensdagavonden in de oktobermaand om 19.15 u. wordt gehouden in de Lourdeskapel.
Er zijn intenties genoeg waarvoor we samen kunnen en ook moeten bidden.
We denken aan hen die in missielanden zich inzetten voor het welzijn van hun medemensen, we denken zeker aan de vrede en de gerechtigheid in de wereld en aan de vervolgde christenen. Ieder van ons kan hierbij nog de eigen intenties toevoegen.
Reden genoeg om te komen op woensdagavond.


Ik wens U weer een mooie tijd toe. De dagen gaan behoorlijk korten, ook de wintertijd gaat weer in op zondag 29 oktober.
Aan de ene kant wint de duisternis en de kilte, maar we weten ook dat ieder woord en gebaar van zorg, vriendschap en vergeving warmte en licht geeft, waardoor de duisternis het uiteindelijk niet zal winnen.
Daar mogen we allemaal aan meewerken.


Pastoor Chr. N. Bergs
01-10-2017