Plebaan praatje mei

pasen2                           Tussen Pasen en Pinksteren………heilige geest duif

 

Het is precies de periode in het kerkelijk jaar waarin we ons bevinden.
We mogen terugzien op de viering van de Goede Week en Pasen.
De Goede Week begon met een zeer drukbezochte Palmzondagviering waarna de kinderen de Palmpaasstokken brachten naar verpleeghuis ‘Delfshaven’ aan de Mathenesserlaan.
Het was mooi om te zien hoe de kinderen in een feestelijke tocht zich naar het verpleeghuis begaven om daar de bewoners hun gaven aan te bieden.
De Boeteviering in de Goede Week was niet alleen goed bezocht, maar na deze viering was er ook een behoorlijk aantal mensen dat een persoonlijke biecht kwam spreken. Vandaar kon de kerk pas gesloten worden na 23.00 u. Ondertussen hield het koor van de Kroatische parochie repetitie zodat de wachttijd  bij de biechtstoel wat aangenamer was.
De ‘Chrismamis’ op woensdagavond was heel erg druk, er was werkelijk geen plaats meer over. Het is dan altijd mooi om te zien hoe mensen vanuit alle parochies en katholieke instellingen uit het bisdom in de kathedraal samenkomen en na de viering de Oliën meenemen om in de thuisparochie aan te bieden. Er was ook een zeer groot aantal Catechumenen die de zalving van de bisschop ontvingen na de viering en een groot aantal mensen dat rond Pasen gevormd ging worden. De Aanbiddingskapel (Dagkapel) waar dit altijd plaatsvindt was hier echt veel te klein voor. De mensen stonden in een lange rij buiten in de gang, het is een luxe-probleem, maar wel een probleem. De ontmoeting na de viering van de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers en studenten in de pastorie was ook gezellig en geanimeerd. Rond het middernachtelijk uur konden we pas afsluiten.
Zij die de ‘heilige Drie Dagen’ hebben meegevierd konden getuige zijn van indrukwekkende plechtigheden. Het waren allemaal echt vieringen die door velen werden gedragen en voorbereid.
Het vraagt een dagenlange inzet en voorbereiding van kosters, medewerkers van het secretariaat, acolieten, koorleden, lectoren, kerkschoonmakers, medewerkers van de parochiezaal om alles tijdens en rondom de vieringen zo goed mogelijk te laten verlopen. Door de grote inzet van allen konden we waardig en goed vieren en kon het Pasen worden.
Op Tweede Paasdag vierden we nog met de Kroatische parochie samen de Hoogmis.
Dank aan allen die van harte hebben meegewerkt en dank aan allen die kwamen om mee te vieren.
Alleen samen en in een goede en gelovige sfeer kan het een feest worden en daar zijn we in geslaagd.
50 dagen lang zal de tijd duren op weg naar Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.

Pastoor Chris Bergs
28-04-2017

Afdrukken E-mail