Pastoraal Team

De kathedrale parochie H.H. Laurentius & Elisabeth maakt is een zelfstandige parochie die onderdeel uitmaakt van de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever. Derhalve heeft onze parochie niet een ‘eigen’ pastoor, maar wordt onze parochie bediend door een pastoraal team.

Het pastorale team heeft afspraken gemaakt over de taakverdeling en in de praktijk betekent dit dat pastor Bergs voornamelijk werkzaam is in de onze Laurentius & Elisabeth parochie, hij is immers niet voor niets plebaan!

Samenstelling Pastoraal Team

  • Pastoor C.N. Bergs (Moderator, Plebaan)
  • Pastoor R.G.M. Gouw (Vice-moderator)
  • Pastoraal werker R.I.M. Lijesen (Teamcoördinator)
  • Pastoraalwerkster G.M. Martens

 

 

 

 

 

 (ghf : 08-05-2016) 

Afdrukken E-mail