Federatie Rotterdam Rechter Maasoever

Sinds 1 juni 2011 maakt onze parochie deel uit van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM). Het komt er in feite op neer dat de verschillende parochies van Rotterdam Rechter Maasoever, van Kralingen tot Overschie, overgingen naar 4 parochies, bediend door één pastoraal team, samenwerkend in een federatie, Federatie RMM.
 

Parochies

Binnen het gebied van de Federatie RMM zijn inmiddels de 10 parochies teruggebracht tot 4 parochies. De Bisschop besloot vlak na zijn aantreden dat de kathedrale parochie als één parochie moest blijven bestaan, maar wel deel uitmakend van de Federatie RMM.

De Federatie RMM bestaat uit 4 parochies:

  • H. Maria gevormd uit de H. Lambertus (Kralingen) en de Pax Christi. De Eendrachtskapel maakte ook deel uit van deze parochie, maar deze kerklokatie behoort sinds april 2015 niet meer tot de parochie.
  • H. Johannes gevormd uit de HH Franciscus & Clara (Oude Nooden), Het Steiger, Albertus Magnus (Blijdorp). De H. Joseph (Paradijskerk) maakte hier ook deel van uit, maar deze kerklokatie is sinds november 2015 niet meer in gebruik door deze parochie.
  • H. Bernadette gevormd uit De Vier Evangelisten (Schiebroek/Hillegersberg) en H. Nicolaas (Overschie).
  • HH Laurentius & Elisabeth parochie.


Pastoraal team

De federatie RRM heeft één pastoraal team. Zij hebben een gezamenlijk rooster gemaakt. Binnen onze eigen parochie hebben we daar nog niet zo heel veel van gemerkt om dat Pastor Bergs nog steeds vrijwel elke zondag voorgaat. Andere parochies hebben hier al wat meer mee te maken, op zondag hebben zij andere dan hun vertrouwde voorgangers.
Het pastoraal team heeft een pastoraal plan gemaakt. Dit plan beschrijft hoe vorm gegeven gaat worden aan de Missionaire presentie (geloofsverkondiging binnen maar vooral ook buiten de eigen kring, missie in de eigen wijk) en pastoraat op maat.

Zie hier de Samenstelling van Pastoraal Team.

 
Taken Federatie RMM

De Federatie RMM al enige tijd bezig, eigenlijk al sinds 1 juli 2011. De eerste taak was het vormen van de nieuwe parochies. Dit bleek een lastig karwei, maar is voltooid in 2013.
De federatie is formeel werkgever voor alle beroepskrachten binnen de federatie. Dit is voornamelijk een administratieve kwestie, maar het is nuttig de verschillende arbeidscontracten, belastingregelingen en pensioenaanspraken onder één werkgever bijeen te brengen. De federatie betaalt de salarissen van de beroepskrachten en belast dit door aan de betreffende parochies.

Het lijkt voor de hand liggend dat de parochies verschillende taken gezamenlijk via de federatie gaan uitvoeren. Dat gebeurt al bij Huwelijksvoorbereiding, wat er nog gaat volgen zal de toekomst leren.