Doopvoorbereiding / Basiscursus katholiek geloven

Doopvoorbereiding
De doopvoorbereiding bestaat uit twee bijeenkomsten: een catechetische over de betekenis van het doopsel en een liturgische over de doopviering.
De gezamenlijke catechetische voorbereidingsbijeenkomst is er voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de federatie RRM worden gedoopt. Uitwisseling van eigen geloofservaringen en de gelovige opvoeding van de kinderen staan centraal. Daarnaast krijgen ouders uitleg over het sacrament van het doopsel. De avond wordt begeleid door pastoraal werker Gerda Martens.
Naast deze catechetische bijeenkomst hebben ouders een gesprek met de pastoor die het doopsel toedient, waarin de liturgie van de doop wordt besproken. Tijdens dat gesprek met de pastoor worden de datum en de plaats waar het doopsel wordt toegediend afgesproken.
De catechetische doopvoorbereiding vindt maandelijks plaats op een maandagavond halverwege de maand in de Parochiezaal van de kathedraal HH Laurentius en Elisabeth, ingang Robert Fruinstraat van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten van deze avond zijn € 10.- contant te betalen op de avond zelf.
Let op! de aanmelding moet minimaal een maand vóór de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn. Als een groep vol is moet er uitgeweken worden naar de volgende maand want: vol=vol.

Basiscursus katholiek geloven
Deze cursus is bestemd voor:
- mensen die katholiek willen worden;
- katholieken die wel gedoopt zijn maar nog geen andere sacramenten (Vormsel, Communie) hebben ontvangen;
- katholieken die zich graag systematisch in hun geloof willen verdiepen.
De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met het meevieren van de eucharistieviering van Aswoensdag in de kathedraal. Er zijn vervolgens 10 maandelijkse bijeenkomsten op de derde donderdag van de maand.
De cursus start altijd op Aswoensdag en gaat door tot Pasen het jaar erna
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal van de Kathedrale kerk.  
De kosten van deze cursus bedragen € 25,00.

Voor informatie en opgave kunt u terecht bij het secretariaat op werkdagen van 10.00 uur tot 12.30 uur of op zondag na de viering tot 13.00 uur of en email sturen naar kathedraalrotterdam@planet.nl