Met gebruik van deurbel toegang tot Dagkapel

door Ton Lindeman

De dagelijkse openingsuren van de Dagkapel aan de Robert Fruinstraat leiden soms tot situaties waarin ongewenste personen zich toegang verschaffen tot de Dagkapel. Dit leidt tot overlast voor de aanwezigen die in gebed zijn.
Om aan deze overlast een einde te maken en om bovendien de veiligheid van de aanwezigen zo optimaal mogelijk te kunnen garanderen, is de houten toegangsdeur naar de Dagkapel voortaan gesloten en voorzien van een bel. Bij het aanbellen wordt een in de kapel dienstdoende vrijwilliger geattendeerd op het signaal, waarna deze persoon de deur opent.

De binnenzijde van de toegangsdeur is voorzien van een grendel. Na het binnenlaten sluit de dienstdoende vrijwilliger de deur weer.
Wanneer mensen vertrekken uit de Dagkapel zal de betreffende vrijwilliger meelopen naar de buitendeur om de toegang te ontsluiten en daarna door middel van de grendel weer op slot te doen.

Deze aanpassingen zijn noodzakelijk gebleken na regelmatige klachten van overlast, veroorzaakt door rondhangende jongeren en andere ongewenste personen. Een delegatie van het kerkbestuur heeft onlangs met de coƶrdinatoren  van de Aanbidding in de Dagkapel gesproken en een plan van aanpak gepresenteerd. Er is tot 1 maart 2014 een proefperiode overeengekomen, waarna de ervaringen worden geĆ«valueerd.
De Dagkapel is van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur voor aanbidding geopend.