Mei Maand, Maria maand

Maria 2Voor katholieken is het een vanzelfsprekendheid: mei is de maand waarin Maria feestelijk wordt geëerd. De maand waarin we onszelf extra toeleggen op het bidden van de Rozenkrans. Een gebruik dat we allemaal wel kennen maar waar komt deze Maria devotie eigenlijk vandaag? Lang leve het internet waarop je de vraag stelt en er direct een antwoord in het scherm verschijnt. Met dank aan Dries v.d. Akker s.j.

In 1579 begint Carolus Borromeus, in zijn bisschopsstad Milaan, gebedsstonden voor het Mariabeeld in de kathedraal. Dat sloeg aan. In die jaren heerste juist de pest in Noord-Italië. Zou dat ertoe hebben bijgedragen dat de Mariadevotie een succes werd? In diezelfde tijd organiseerde in Rome Filippus Neri voor de jeugd elke dag van de maand mei een Maria gebedsuur. Dat gebruik zal met name door de Italiaanse jezuïeten van de achttiende eeuw worden overgenomen en verspreid. Tijdens hun volksmissies in de maand mei houden ze elke dag Mariameditaties. De inspiratie was mede ingegeven door bloei en succes van de zogeheten Mariacongregaties, broederschappen die een bijzondere trouw beloofden aan de heilige Maagd, en dat bezegelden met een riddereed of gelofte. De dagelijkse meimaandmeditaties werden door de jezuïeten uitgegeven in devotieboekjes. Zo verscheen in 1725 het boekje van pater Dionisi ‘Meimaand Mariamaand’. Het bevat adviezen voor het versieren van een Maria-altaar of een Mariabeeld; het beveelt aan dagelijks de rozenkrans te bidden of de litanie van Maria, en elke dag te beginnen met een goed voornemen. Het beleefde talloze herdrukken.

 Als ik dit stukje schrijf zijn wij allemaal in de ban van Covid-19. En dan lees ik, tot mijn verbazing, dat het gebruik van de Maria devotie in de meimaand is ontstaan in Milaan waar de pest heerste. In deze tijd van Corona zien we weer meer toeleg op het gebed. In de meimaand bidden wij in het bijzonder om de voorspraak van Maria met het Wees Gegroet. Maria die haar leven heeft geheiligd door zich volledig open te stellen voor de boodschap van de God. Haar levensweg werd geheiligd door steeds het jawoord naar God toe te herhalen en zich te ontdoen van alles wat het in de weg zou staan. Zo werd ze vol van genade, van Gods liefde en was haar antwoord slechts liefde. Ook wij worden telkens opnieuw uitgenodigd de weg van de spiritualiteit te gaan. Spiritualiteit heeft niet alleen met ons gebedsleven te maken, maar moet zijn uitvloeisel vinden in ons handelen met elkaar. Gods liefde moet zichtbaar en tastbaar worden in alle terreinen van ons leven. Dat is ons leven heiligen, zoals Maria heeft gedaan.

rozenkrans 2Ik bied U mijn handen

Heer jezus, ik bied U mijn handen

om uw werk te verrichten, om uw zegen te spreiden

Ik bied U mijn voeten om uw weg te gaan.

Ik bied U mijn ogen, opdat U ze richten zou en Uw mildheid eruit zal stalen.

Ik bied U mijn verstand om te denken

Ik bied U mijn geest om te bidden,

Ik biedt U mijn mond om te spreken:

uw woord van wijsheid, uw woord van liefde.

Ik geef U bovenal mijn hart,

om uw Vader en alle mensen te beminnen.

Laat mij kleiner worden

en wordt Gij groter in mij,

Opdat ik het niet zou zijn die bid,

Ik die werk, ik die bemin, ik die leeft,

Maar Gij in mij.

Almachtige God, levend in Maria, leef in mij.

(Edward Poppe)

Désirée Bühler, pastoraal werker