Opbrengst van de AKB

actie kerkbalans 2020

 

 

 

Eind januari is de actie AKB gestart en vele mensen hebben een bijdrage gegeven.
Iedereen hartelijk bedankt hiervoor
Nu is er tot t/m 31 maart een bedrag van € 7131,12
Wilt u echter nog een extra AKB gift overmaken dat kan op:
NL23 INGB 000 5292 26 t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth o.v.v. AKB


Bedankt
Namens het Kerkbestuur