Woord van bemoediging vanuit RK Vlietstreek

Video-uitzendingen vanuit de RK Vlietstreek

klokken3 e1585846279281Vanaf maandag 30 maart wordt er dagelijks van maandag tot en met zaterdag voor u een viering van gebed en bemoediging uitgezonden. Deze vieringen duren ongeveer tien minuten.
U vindt de toegang naar deze vieringen dagelijks om 12.00 uur hieronder.

We sluiten hiermee aan bij het vertrouwde gebedsmoment van 12.00 uur als de klokken luiden voor het Angelus, het Engel des Heren gebed. In de Paastijd wordt het Regina coeli (Koningin des hemels) gebeden. De leden van het pastoraal team hopen u zo in leven en geloven te kunnen ondersteunen door samen te bidden, te lezen uit de Bijbel en een korte meditatie te houden.

Eucharistievieringen live te volgen
Vanaf eerste Paasdag zijn de Eucharistievieringen op zondag om 11.00 uur rechtstreeks via deze website te volgen.

https://rkvlietstreek.nl/federatie/oproep-tot-gebed/