Stille Omgang 16 maart

De komende Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart 2019

Op die avond komen duizenden bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet,
om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam.

Voor of na de Omgang wonen zij één van de twintig feestelijke eucharistievieringen bij, in één van de zeven binnenstadskerken.

Het motto, de intentie voor de Omgang van dit jaar luidt:
“VREUGDE IS HET ONMISKENBARE TEKEN VAN GOD”

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam.
In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland.
Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen.
De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

U kunt zich aanmelden op  het secretariaat

In de avond van 16 maart 2019 verzamelen we op diverse plaatsen in Rotterdam en reizen per bus naar Amsterdam waar we om 22:30 uur deelnemen aan de Eucharistieviering in de Papegaai in de Kalverstraat.
Na de viering lopen we de Stille Omgang. Ook voor belangstellenden uit Rotterdam en omgeving is er de mogelijkheid aan deze tocht deel te nemen.
De tocht duurt ongeveer een uur en wordt in stilte gelopen zonder kerkelijke kledij of versierselen. Het afgelopen jaar waren er 3 bussen met 160 pelgrims vanuit Rotterdam.
Ook dit jaar rijden er bussen.
Het programma voor de Stille Omgang in de nacht van 16 op 17 maart zal vrijwel gelijk zijn aan dat van de afgelopen jaren.
Ook dit jaar zal worden deelgenomen aan de Eucharistieviering in de Papagaai

De bussen vertrekken in de vroege avond uit Dordrecht en Rotterdam (ca. 19:30 uur).

Omstreeks 2.00 uur zijn we weer terug in Rotterdam Hillegersberg, waarna de mensen
weer worden teruggebracht naar de opstapplaatsen

Deelname is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag op het secretariaat betaald is. U krijgt daar de instapkaart.

De deelnamekosten bedragen voor degenen die met de bus meerijden is € 16,50 p.p. uiterlijk kunt u zich tot 12 maart 2019 aanmelden.

Informatie en ook aanmelden: www.destilleomgang.nl bij 'aanmelden'

Stille omgang AmsterdamLied

Steeds klinkt het lied, het lied der Heilige Stede

En ’t vroom gebed in allen zwaren nood:

Verborgen God en Koning van den vrede,

Geef Amsterdam Uw levensbrood.

Fier Amsterdam, gekroond met meer dan kronen,

Vereer het brood, dat u dus leven deê,

Aanbid de God, die zich aan u kwam toonen

In ’t wonder van Zijn

Heilge Steê.