Terugblik op Kerstmis

Van veel kanten mocht ik vernemen dat de vieringen rondom Kerstmis als goed zijn ervaren.
Dat is fijn en bemoedigend, zeker ook voor al diegenen die eraan hebben meegewerkt zowel voor als achter de schermen.


Het begon allemaal al met het Kerstconcert door de kathedrale cantorij, met medewerking van het Schalkwijks blazersensemble.
Er was veel belangstelling, waardoor het concert ons op een goede manier in de kerstsfeer bracht. Het was een blije en waardige bijeenkomst, met mooie muziek en zang.


De Boetedienst als voorbereiding op Kerstmis was erg goed bezocht en bracht ons in alle eenvoud samen rondom de stal en de nog lege kribbe.
Samen voor God staan, wetend dat we allen vergeving en inkeer nodig hebben.

In de dagen daarna zijn er ook nog scholen op bezoek geweest om even in de kerk te zijn bij de kribbe van Bethlehem.
Mooi om te zien hoe het Kerstevangelie nog steeds de harten van de kinderen raakt.

Dat gold ook in de Eerste Nachtmis op 24 december om 19:30 uur. We kunnen wel zeggen dat de kerk goed vol was, met veel kinderen. In alle eenvoud spreekt deze Viering aan bij jong en oud.
De Nachtmis van 00:00 uur was mooi en ook erg goed bezocht; dat geldt ook voor de Hoogmis op Eerste Kerstdag.
Beide Vieringen hebben natuurlijk een geheel verschillende sfeer, maar ze vullen elkaar ook erg goed aan.
Op Tweede Kerstdag waren we weer samen in de Eucharistie en was er in de middag ‘Kindjewiegen’.
Het was goed dat de kerk die dag lang geopend was en dat de mensen en de kinderen goed werden welkom geheten.
Een open huis in een goede sfeer, daar is die dag goed gebruik van gemaakt.


Het klinkt allemaal zo simpel en vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Er wordt veel en hard gewerkt, ook om de kerk binnen en buiten in de kerstsfeer te brengen.
In een soms harde omgeving waarin we leven, proberen we zo wat warmte en zin te geven vanuit ons Geloof. Een teken van licht en liefde.
We mogen elkaar daarom bedanken, voor al het goede dat tot stand is gebracht; het was zeker weer de moeite waard.

Na de Kerstvieringen en de Vieringen rond Oud en Nieuw gaan we weer langzaam over tot de orde van de dag.
Dat met het doven van de laatste kaars en de laatste lichtjes de duisternis niet de overhand moge krijgen.
We mogen toch altijd kijken naar het licht van de Ster, het licht dat ook ons wil leiden op de goede weg.

Plebaan Chris Bergs
20-01-2019