Heilig Sacrament van het Vormsel.

vormsel
WAT IS HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL?

Het Vormsel wordt gegeven aan jongeren die al gedoopt zijn en die nu de geloofsbelijdenis in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die bij het Doopsel door ouders en peetouders is afgelegd, zelf als jongvolwassene willen vernieuwen. Door handoplegging en zalving door de bisschop ontvang je op een bijzondere manier de kracht van God de Heilige Geest.


DATUM EN TIJD:
Op zondag 16 juni zal onze bisschop Monseigneur J.H.J van den Hende het Heilig Sacrament van het Vormsel toedienen in onze kathedraal.
De plechtigheid begint om 15.00 uur.


WIE KUNNEN DEELNEMEN?:

Ben je 13,14 of 15 jaar dan kun je meedoen aan de voorbereiding op deze bijzondere gebeurtenis.

WANNEER, HOE LAAT EN WAAR WORDT DE VOORBEREIDING GEGEVEN?

De vijf bijeenkomsten zijn op de maandagen: 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei en 3 juni.
We beginnen om 19.15 u. en eindigen om 20.30 u.
We komen samen in de zaal van de kerk, ingang: Robert- Fruinstraat 36.


BELANGRIJK

Doopbewijs:
Omdat je gedoopt moet zijn is een bewijs van het toegediende Doopsel noodzakelijk. Dat kan een doopoorkonde zijn of een bewijs dat je aanvraagt in de kerk waar je ooit gedoopt bent.

Waar moet je aanmelden en tot wanneer?
Bij het parochiesecretariaat: Tel. 010 – 4772752 (ma. t/m vr. 10.00 – 13.00) of: kathedraalrotterdam@planet.nl
Aanmelden kan tot en met zondag 28 april.
Meld je snel aan, want in verband met een goede voorbereiding maken we de groep niet te groot. Vol is vol.


Ouder- en vormelingenavond.
Op woensdag 15 mei komen we met de vormelingen en hun ouders bij elkaar vanaf 19.15 u. tot 20.30 u., ook in de zaal van de kerk.
Hierbij wordt meer informatie gegeven over het Vormsel, maar ook over de plechtigheid op 16 juni.
Graag ontvangen we van iedere vormeling een bijdrage van Euro 15,- voor het materiaal dat we gebruiken bij de voorbereiding.


We hopen op een goede voorbereiding op deze bijzondere Viering.
Plebaan Chris Bergs
20-01-2019