Actie Kerkbalans 2019

Website header 1 small

 

GEEF VOOR JE KERK.

De Actie Kerkbalans, een jaarlijks terugkerend fenomeen in januari, om de parochies het jaar rond financieel in stand te kunnen houden.
Parochies krijgen geen subsidies en hebben daarom een financiële bijdrage nodig voor de financiering van hun activiteiten.

Voor onze kathedrale parochie is het niet anders. Er is veel geld nodig om alles te laten draaien zoals het behoort te draaien. Los van periodiek groot-onderhoud stijgen de exploitatiekosten van het gebouw in 2019 behoorlijk. Denk alleen al aan de forse verhoging van de energiekosten.
Het kerkgebouw tijdens vieringen in wintertijd op temperatuur houden hakt behoorlijk in op de kosten.

Stap voor stap zijn afgelopen voorzieningen getroffen die het komend jaar gelukkig niet meer aan de orde zijn, zoals een nieuwe toiletgroep achterin het gebouw. Ook de in samenwerking met de koren onlangs geïnstalleerde elektrische verwarming op het jubee zorgt voor reductie in de kosten van de gasgestookte verwarming. Naar verluidt verbruikt de ketel 58m3 per uur! Positief nieuws dus.

Maar een oproep van de penningmeester om ruimhartig deel te nemen aan de Actie Kerkbalans 2019 blijft onverminderd van kracht.
Saamhorigheid en solidariteit zijn daarbij nodig om er een succes van te maken. De slogan van Kerkbalans 2019 luidt: “Geef voor je Kerk”.
Dat is de juiste formulering. Als penningmeester wil ik eraan toevoegen:
“Vergeet je Kerk niet!’. Tussen geven en vergeten zit in dit geval een gapend gat. Slechts met de financiële steun van u allen bereiken we de doelstelling om ook komend jaar in stijgende lijn de Actie Kerkbalans te voltooien

Dank bij voorbaat namens bestuur en vrijwilligers

 

Sherida Gouverneur
Penningmeester

Maak nog vandaag uw bijdrage over op:

Rekeningnummer NL23 INGB 0000529226 t.n.v. Parochie Laurentius&Elisabeth te Rotterdam onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans’

Zaterdag 19 januari is de Actie Kerkbalans officieel van start gegaan.

In de voortuin is o.a. de vlag van de Kerkbalans gehezen onder toezien oog van een aantal parochianen.

vlag

een