Maria Lichtmis- Opdracht van de Heer

Maria Lichtmis viering


De echte dag van dit feest is 2 februari, dat dit jaar valt op zaterdag.
We zullen het feest gaan vieren op zondag 3 februari.


We hebben dan om 11.00 u. een ‘Gezinsmis’.
Bij deze Viering worden bijzonder de ouders en hun kinderen die in het afgelopen jaar gedoopt zijn uitgenodigd.
Er wordt dan ook een ‘lichtprocessie’ gehouden zoals dit bij dit feest hoort.
We gedenken dat het Kind Jezus door Maria en Joseph naar de tempel in Jerusalem wordt gebracht om hem aan de Heer op te dragen.
Wij vragen ook een bijzondere zegen over de kinderen en de ouders.
De jonge gezinnen worden speciaal uitgenodigd, maar het is een Viering voor iedereen, jong en oud; allen vragen wij om Gods zegen.

Pastoor Chris Bergs
03-01-2019