Vieringen rond de Kersttijd

Kerst 2

 

MAANDAG 17 DECEMBER
19.15 uur de Boeteviering als voorbereiding op Kerstmis.
Deze Dienst wordt gehouden in de Lourdeskapel.

ZONDAG 23 DECEMBER VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Euchasristie viering is om 11.00 uur.
Zegening van de Jezusbeeldjes van de Kerstkribbe.
Na de H. Mis op zondag 23 december (Vierde Zondag van de Advent) kunt u uw beeldje dat u van thuis hebt meegebracht bij de kerststal in de kerk laten zegenen.

Maandag 24 december is de H. Mis
Euchasristie viering is om 9.30 uur in de Lourdeskapel
Dit is de laatste Viering van de Adventstijd.

MAANDAG 24 DECEMBER
19.30 de Eerste Nachtmis
We zingen de oude en vertrouwde kerstliederen (samenzang). De kinderen worden bijzonder uitgenodigd en bij de Viering betrokken. Een ontspannen Viering voor jong en oud, waarin door de kinderen het Kerstverhaal wordt uitgebeeld. Kinderen die mee willen doen met het spelen van het Kerstverhaal moeten zich wel opgeven, uiterlijk op zondag 9 december.
Na de Viering is er voor jong en oud iets te eten en te drinken in de parochiezaal.

24.00 uur Nachtmis
Altijd weer een mooie ervaring om middenin de nacht het Kerstfeest te vieren.
‘Middenin de winternacht ging de hemel open’ zingt het bekende kerstlied, terwijl een ander kerstlied zingt ‘Stille nacht, heilige nacht’ . Deze liederen worden beide gezongen in deze Viering. Men hoeft geen kaarten te hebben, de kathedraal is vrij toegankelijk. De zang wordt opgeluisterd door de kathedrale cantorij.
Na deze Viering is er voor ieder iets te eten en te drinken in de parochiezaal.

DINSDAG 25 DECEMBER EERSTE KERSTDAG
Euchasristie viering is om 11.00 uur.
Ook tijdens deze Viering worden de bekende kerstliederen gezongen.
De zang wordt opgeluisterd door het kerkkoor ‘IHSE.’
Na de Viering is er voor ieder iets te eten en te drinken in de parochiezaal.

WOENSDAG 26 DECEMBER H.STEFANUS
Eucharistieviering is om 10.30 uur
Inderdaad een half uur eerder dan op zondag. Het is ook geen zondag.
We willen de kerkgangers die komen de gelegenheid geven om voor het middaguur weer thuis te zijn. Dan kan men nog gemakkelijker op visite of bezoek ontvangen.
Na de Viering is er ook weer koffie en thee in de parochiezaal.

KINDJEWIEGEN
Kindjewiegen voor de jonge gezinnen met kinderen.
Tweede Kerstdag tussen 14:00 uur en 15:00 uur is er gelegenheid voor ouders, oma's en opa's om met hun (klein) kinderen naar de kerststal te komen kijken. Er worden kerstliedjes gedraaid, voorgelezen en er is ook gelegenheid om te knutselen.

DONDERDAG 27 DECEMBER FEEST VAN DE APOSTEL EN EVANGELIST JOHANNES
Euchasristie viering is om 9.30 uur in de Lourdeskapel

VRIJDAG 28 DECEMBER FEEST VAN DE HH. ONNOZELE KINDEREN
Euchasristie viering is om 9.30 uur in de Lourdeskapel

ZONDAG 30 DECEMBER FEEST VAN DE H. FAMILIE, JEZUS, MARIA EN JOZEF.
Euchasristie viering is om 11.00 uur.
Een feest voor de gezinnen, in ieder geval een speciaal gebed voor hen.

MAANDAG 31 DECEMBER GEDACHTENIS VAN DE H. SILVESTER EN OUDEJAARSDAG.
Euchasristie viering is om 9.30 uur in de Lourdeskapel

18.00 uur Danklof voor het afgelopen jaar
Er is uitstelling van het Allerheiligste, anders is het geen Lof, en dankgebeden en gezangen.
Na dit Lof komen we samen in de parochiezaal en eten daar een oliebol om ook op deze manier het jaar af te sluiten.

DINSDAG 1 JANUARI HOOGFEEST VAN DE H. MARIA, MOEDER VAN GOD
tevens Nieuwjaarsdag en Dag van de Vrede.
Euchasristie viering is om 11.00 uur.
daarna kunnen we elkaar een gezegend en zalig Nieuwjaar wensen in de Elisabethzaal

ZONDAG 6 JANUARI HOOGFEEST VAN DRIEKONINGEN, OPENBARING DES HEREN
Euchasristie viering is om 11.00 uur.

ZONDAG 13 JANUARI FEEST VAN DE DOOP VAN DE HEER EN OP DIE DAG SLUITEN WE DE KERSTTIJD AF.
Euchasristie viering is om 11.00 uur.

kerstversiering 2

Afdrukken E-mail