In Memoriam Hendrik Bernardus Ben Mercey

 

Toen zijn namen tijdens de Avondmis op Allerzielen werden genoemd en voor hem het licht werd ontstoken, hadden velen nauwelijks in de gaten dat het om ‘Ben’ ging.
Hij was zeer bekend in de parochie: ‘Ben Mercey’ , een begrip voor velen. De namen Hendrik en Bernardus kwamen daardoor wat vreemd over.
Toch zijn het zijn doopnamen. Ben is pas op latere leeftijd tot de Kerk toegetreden, eigenlijk na de dood van zijn moeder.
Hij vond toen steun en richting in de Kerk en met name in de kathedrale geloofsgemeenschap bij hem om de hoek.
Hij heeft zich daar altijd goed gevoeld en heeft zich ook ingezet voor de parochie.

Hij was lid van de activiteitencommissie, was lid van het kerkbestuur en was nauw betrokken en geïnteresseerd in de grote restauratie van kathedraal en bijgebouwen.
Hij hield van orde en schoonheid, daar was hem alles aan gelegen.

Doordat hij zo dicht bij de kerk woonde, hield hij altijd een oogje in het zeil. Hij keek of alles nog veilig was, of deuren en ramen goed gesloten waren.
In vergaderingen en bijeenkomsten had hij duidelijk zijn mening, maar bracht deze altijd op een rustige en correcte manier naar voren.

Enkele maanden geleden drong het in alle hevigheid bij hem en bij ons door dat hij ernstig ziek was. Van het ene moment op het andere werd hij uit zijn geliefde woning aan de Claes de Vrieselaan naar het Vlietlandziekenhuis gebracht, doordat hij plotseling niet meer kon staan of lopen.

Na onderzoek daar bleek dat hij geopereerd moest worden aan een tumor in zijn ruggenmerg. Zo kwam hij verlamd, aan bed gekluisterd, in het ziekenhuis te liggen. Daarna verbleef hij even in Sint- Antonius aan de Nieuwe Binnenweg.

Toen hij daarna naar het Hospice aan de Mathenesserlaan ging, kreeg hij een periode van goede en liefdevolle verzorging, maar het werd ook steeds duidelijker dat de kanker het snel zou winnen. 
Het feit dat hij niet meer naar zijn huis kon, heeft hem veel verdriet gedaan.
Vanuit de parochie is hij zeker niet in de steek gelaten. Hij kreeg veel bezoek van meelevende parochianen.
Op 30 oktober is hij overleden, op de leeftijd van 73 jaar.

Bij zijn uitvaart op woensdag 7 november waren niet alleen vrienden en buren aanwezig, maar ook een goed aantal parochianen die door hun aanwezigheid hun respect jegens Ben kwamen betuigen.
Het was goed om dit zo mee te maken. We zijn als parochie Ben veel dank verschuldigd en blijven hem in onze gebeden en in de H.H. Missen gedenken.
Hij is gecremeerd in crematorium Sint Laurentius in Crooswijk. Dat hij ruste in de vrede van de Heer.

Plebaan Chris Bergs
02-12-2018