Schouders eronder

Het was oud-bestuurslid Jozef van Ardenne op wiens voordracht ik in het bestuur kwam van onze kathedrale parochie.
Nu, na ruim tien jaar – waarvan twee termijnen als vicevoorzitter – denk ik nog vaak aan de wijze raadgevingen van Jozef in relatie tot de restauratieplannen van destijds.
Een deskundige bij uitstek op bouwgebied die ook in Rome werd gewaardeerd bij de restauratie van de Friezenkerk nabij het Vaticaan.
Voor zijn visie en inzet ontving hij na de voltooiing een Pauselijke onderscheiding. Fantastisch om door zo’n iemand te worden voorgedragen als bestuurslid van de kathedraal.
Foto Ton1

Eerst als gewoon bestuurslid en daarna als vicevoorzitter maak je de secularisering van de maatschappij en andere veranderingen volop mee.
Bestuursleden komen en gaan. Zo zit dat nu eenmaal met termijnen.
Veranderingen ook gezien vanuit het perspectief binnen een federatie van meerdere parochies op de Rotterdamse Rechter Maasoever.
Met zoveel wensen en eisen niet altijd gemakkelijk om je daarmee te kunnen verenigen.
Mede veroorzaakt door het gemiddeld kleiner wordend aantal kerkbezoekers elders met kerksluitingen als gevolg.


Hoogtepunten in de afgelopen jaren werden gevormd door de restauratie van de kathedraal.
Verder sprak in mei 2011 de komst van Mgr. J.H.J. van den Hende als nieuwe bisschop van Rotterdam tot de verbeelding.
De vele diocesane vieringen, zoals priester- en diakenwijdingen en de jaarlijkse Chrismamis, zorgden bovendien voor een positieve uitstraling van de kathedraal.
De jongeren lieten dat extra blijken tijdens de ieder jaar door het bisdom georganiseerde Vuurdoop.
Met de terugkeer eind vorig jaar van de imposante schilderingen in de apsis herkreeg het kerkgebouw haar allure van weleer.


Verder natuurlijk de recente introductie van het parochieblad Rondom Laurentius als opvolger van MathMaandelijks. Een mooi en informatief magazine voor onze parochianen en andere geïnteresseerden dat iedere zes weken verschijnt.
De goede samenwerking tussen onze kathedraal en die van de inpandige Kroatische parochie St. Nikola Tavelic zorgt eveneens voor toegevoegde waarde.

Mijn functioneren gedurende de jaren werd mogelijk gemaakt door de constructieve samenwerking met plebaan Chr. Bergs, alsmede met de bestuursleden, het bisdom en niet in het minst de vrijwilligers. Bij mijn vertrek als vicevoorzitter wens ik mijn opvolger kracht en wijsheid om als bestuur middels het voorgenomen beleidsplan nieuwe wegen te bewandelen en bestaande doelstellingen te continueren. Hierbij valt te denken aan het financieel gezond worden én blijven. Maar ook aandacht voor de gemeenschapszin in de parochie tussen generaties en achtergronden. Bovendien is het belangrijk zichtbaar te zijn in wijk en stad met woord en daad. Daar is support voor nodig van de parochianen, van jong tot oud. Gezamenlijk de schouders eronder dus.

Column Ton Lindeman
29-11-2018