Ter nagedachtenis aan Bas de Waard.

 BASTIAAN JOHANNES CHRISTOFFEL (BAS) DE WAARD.

Bas 1Voor veel mensen was hij een goede bekende. Jarenlang was hij lector en las met kracht en overtuiging tijdens de H. Mis op zondag de lezingen en de voorbeden.
‘De man met de snor’ , zo zullen veel mensen hem nog zien staan achter de ambo.
Hij was echter niet alleen aanwezig achter de ambo om zijn taak als lecor te vervullen, hij was ook lid van het kerkkoor ‘IHSE’ en van de kathedrale cantorij.
Dat betekent dat hij iedere zondag aanwezig was om boven bij het orgel in één van de koren te zingen, maar ook was hij tweemaal per week aanwezig voor de repetitie van de cantorij op woensdag- en voor de repetitie van ‘IHSE’ op donderdagavond. Hij had het druk met het werk voor de kathedraal.
Ook zong hij trouw mee in het koor bij uitvaarten en huwelijksvieringen en regelde daarbij ook nog dat de andere koorleden op de hoogte waren als er een uitvaart was.


Hij deed veel en was zeer geregeld aanwezig, maar altijd op een bescheiden wijze. Zo staat het ook op de rouwkaart ‘Zo bescheiden als je hebt geleefd, zo bescheiden ben je gestorven’.
Het sterven van Bas is heel snel gegaan. Hij was al enkele jaren ziek, maar was altijd nog in staat om zich in te zetten voor de ander en trouw te blijven meedoen.
Zo regelde hij ook nog mede het uitje van het koor ‘IHSE’ op zondag 2 september j.l. en was hij daarna op zondag 9 september nog in de kerk.
Toen was het al heel duidelijk dat de gevreesde ziekte het ging winnen. Hij was die zondag zwak, kon nauwelijks nog vooruit en snel daarna kwam hij thuis op bed te liggen.
Op maandag 17 september heeft hij het H. Sacrament der zieken ontvangen en was hij al niet meer bij kennis. Op dinsdag 18 september is hij overleden.

Een echte zorgende vader en opa een echt meelevende en hartelijke parochiaan en koorlid, dat was hij.
Hij laat een gevoelige lege plaats achter, heel zichtbaar bij de koren, maar zeker ook thuis in de familie.


Op maandag 24 september hebben we voor hem de uitvaartdienst gehouden in de aula van begraafplaats Schollevaar in Capelle aan den IJssel, waarna we hem daar hebben begraven.
Op dezelfde begraafplaats waar hij zjin vrouw vier jaar geleden al had moeten brengen.
Het was mooi dat bij de dienst niet alleen veel koorleden aanwezig waren, maar ook andere parochianen die zo hun dankbaarheid en respect jegens Bas toonden.

Een harde werker, met humor en geloof is van ons heengegaan. De afscheidsdienst was in zijn stijl, waardig, menselijk en eenvoudig.
Dat hij mag rusten in de vrede van de Heer.
Pastor Chr. N. Bergs