Jaar van het gebed – Rozenkransmaand – Rozenkransgebed

bidden 2

We bevinden ons nog steeds in het ‘Jaar van het gebed’ zoals dat door onze bisschop Mgr.J.H.J. van den Hende is afgekondigd op 3 december 2017, de Eerste Zondag van de Advent en dat duren zal tot aan de Eerste Zondag van de Advent 2018 (2 december).

De Oktobermaand komt er weer aan, vanouds is dit de Rozenkransmaand.
In dit jaar van het gebed is het toch minstens goed om eens stil te staan bij het Rozenkransgebed en de betekenis daarvan en bij het samen bidden van de Rozenkrans.

Voor een aantal mensen is het heel bekend, maar voor de meesten wellicht niet:

Het hele jaar door bidden we in onze kathedraal de Rozenkrans op de volgende tijden en plaatsen:

  • Iedere zondag voorafgaand aan de Hoogmis van 11:00 uur wordt de Rozenkrans gebeden bij het hoofdaltaar. We beginnen om 10:25 uur.
  • Iedere maandag wordt voorafgaand aan de H. Mis van 9:30 uur de Rozenkrans gebeden bij het Lourdesaltaar. We beginnen om 09:00 uur.
  • Iedere vrijdag wordt aansluitend aan de H. Mis van 9:30 uur de Rozenkrans gebeden bij het Lourdesaltaar, bij het uitgestelde H. Sacrament. We beginnen om 10:15 uur.
  • Van maandag tot en met vrijdag wordt de Rozenkrans gebeden in de aanbiddingskapel bij het uitgestelde H. Sacrament. We beginnen om 11:00 uur.
  • In de meimaand en in de oktobermaand wordt op de woensdagavonden de Rozenkrans gebeden tijden het Marialof dat om 19:15 uur begint aan het Lourdesaltaar.

In dit jaar van het gebed is het vanzelfsprekend dat we in de oktobermaand op de woensdagavonden bijeen komen en de Rozenkrans bidden.

OP WOENSDAGAVOND 3 OKTOBER BEGINNEN WE MET EEN VERDIEPINGSMOMENT.

rozenkransOm 19:15 uur beginnen we in de zaal van de kerk aan de Robert-Fruinstraat, ingang no. 36.
Daar is een inleiding en uitleg over de Rozenkrans als gebed en de betekenis ervan in het gebedsleven.
Om 20:00 uur gaan we naar de kapel via de sacristie en daar bidden we met gezang en overweging de Rozenkrans.
Om 20:45 uur sluiten we af.

 

Op de woensdagavonden 10, 17, 24 en 31 oktober bidden we om 19:15 uur de Rozenkrans bij het Lourdesaltaar met zang en overweging en na een korte uitstelling van het Allerheiligste en litanie van het H. Hart of het bisdommelijk gebed van het jaar van het gebed, ontvangen we de zegen met het H. Sacrament. We eindigen om 20:05 uur.

Pastoor Chris Bergs