Vanaf september twee collecte,s op zondag

In najaar extra aandacht voor collecte

De inkomsten van de kathedrale parochie zijn onvoldoende om de kosten te kunnen voldoen.
Naast het optimaliseren van de Kerkbalans, neemt het parochiebestuur het initiatief om de opbrengsten via de collecte te verbeteren.

collecteschaalNa de zomer zal in de kathedraal een experiment starten voor de duur van vier maanden.
Het experiment houdt in dat vanaf september op zondag steeds twee collectes worden gehouden.

De verwachting is dat de opbrengst van de collecte niet een verdubbeling zal betekenen maar wél een verhoging.

Iedere zondag zullen de twee collectes duidelijk worden aangekondigd. Zo mogelijk komen ze ook tevoren in het parochieblad te staan.
Het expliciet noemen van de collecte doelen geeft de kerkgangers bovendien meer inzicht in de verschillende kostenposten van de parochiële huishouding.

+ J. van den Hende
Moderator parochiebestuur.

Afdrukken E-mail