Vanaf september twee collecte,s op zondag

In najaar extra aandacht voor collecte

De inkomsten van de kathedrale parochie zijn onvoldoende om de kosten te kunnen voldoen.
Naast het optimaliseren van de Kerkbalans, neemt het parochiebestuur het initiatief om de opbrengsten via de collecte te verbeteren.

collecteschaalNa de zomer zal in de kathedraal een experiment starten voor de duur van vier maanden.
Het experiment houdt in dat vanaf september op zondag steeds twee collectes worden gehouden.

De verwachting is dat de opbrengst van de collecte niet een verdubbeling zal betekenen maar wél een verhoging.

Iedere zondag zullen de twee collectes duidelijk worden aangekondigd. Zo mogelijk komen ze ook tevoren in het parochieblad te staan.
Het expliciet noemen van de collecte doelen geeft de kerkgangers bovendien meer inzicht in de verschillende kostenposten van de parochiële huishouding.

+ J. van den Hende
Moderator parochiebestuur.

Hieronder het collecte schema voor deze vier maanden

COLLECTE SCHEMA SEPTEMBER – DECEMBER 2018

KATHEDRALE KERK H.H. LAURENTIUS EN ELISABETH

2 sept (zondag 22b)

Eigen parochie

  Restauratie orgel

9 sept (zondag 23b)

Eigen parochie

   Priesteropleiding Vronesteijn

16 sept (zondag 24b)

Eigen parochie

  Kosten boekjes liturgie

23 sept (zondag 25b: vredesweek)

Eigen parochie

  Vredeswerk Pax Christi

30 sept (zondag 26b)

Eigen parochie

   Kosten bloemversiering

 

7 okt (zondag 27b: missie kinderen)

Eigen parochie

  Pauselijke missiewerken

14 okt (zondag 28b)

Eigen parochie

  Caritas parochie

21 okt (zondag 29b: missiezondag)

Eigen parochie

  Pauselijke missiewerken

28 okt (zondag 30b)

Eigen parochie

  Kosten bloemversiering

 

4 nov (zondag 31b)

Eigen parochie

   Kosten boekjes liturgie

11 nov (zondag 32b)

Eigen parochie

   Caritas parochie

18 nov (zondag 33b)

Eigen parochie

   Onderhoud kathedraal

25 nov (Christus Koning)

Eigen parochie

   Kosten liturgie

 

2 dec (advent 1)

Eigen parochie

     Kosten verwarming kerk

9 dec (advent 2)

Eigen parochie

    Bisschoppelijke adventsactie

16 dec (advent 3)

Eigen parochie

    Kosten verwarming kerk

23 dec (advent 4)

Eigen parochie

    Kosten bloemversiering

24 dec (Kerstavond)

Eigen parochie

    Onderhoud kathedraal

25 dec (1e kerstdag)

Eigen parochie

    Caritas parochie

26 dec (2e kerstdag)

Eigen parochie

    Caritas parochie

30 dec (heilige Familie)

Eigen parochie

   Kosten verwarming kerk