Inspiratie voor het nieuwe kerkblad

 

Op weg zijn naar een nieuw parochieblad als opvolger van MathMaandelijks vraagt inspiratie.
Na zestien jaar van onafgebroken nieuws en cultureel-historische feiten over en rondom de kathedraal, wordt het tijd voor iets nieuws.
Het kerkbestuur heeft daarom de aanzet gegeven om een eigentijds parochiemagazine te ontwikkelen.
Dit met de wens om in fullcolour en groter formaat een interessant blad te maken voor jong en oud uit de parochie.
Een blad bovendien waar adverteerders waarde aan hechten.
Met deze opdracht is een vernieuwde redactie aan de slag gegaan om met Pinksteren de eerste editie te laten verschijnen.

Inspiratie is nodig om het gewenste doel te bereiken. De redactie incl. vormgevers krijgen daarbij het advies om het onlangs vóór Pasen uitgebrachte nieuwe Bisdom Magazine als leidraad te zien voor het nieuwe parochiemagazine. Mooi fotomateriaal en de juiste opmaak spreekt iedereen aan. Ook aan jonge(re) lezers wordt gedacht door middel van een speciale achterpagina met stripverhalen.
Wat nu nog ontbreekt is de nieuwe naam van het magazine. Iedereen kan meedoen in het bedenken van de naam.
Suggesties zijn welkom op communicatie@kathedraalrotterdam.nl
Met Pinksteren wordt het bekend welke naam de voorkeur heeft gekregen.

Wij wensen u op voorhand veel leesplezier.

Ton Lindeman
Vicevoorzitter parochiebestuur Kathedraal Rotterdam

02-04-2018

Afdrukken E-mail