Geloofsverdieping en bezinning in het kader van het jaar van gebed.

bidden 2

Op de eerste zondag van de Advent is het jaar van gebed door onze bisschop afgekondigd.
Daarom willen we ook de gelegenheid geven tot verdieping en ontmoeting.


Op dinsdag 27 februari. Tijd: 19.45 uur tot 21.30 uur
Plaats: Laurentiuszaal. Ingang: Robert Fruinstraat 36
Thema: Het ‘Getijdengebed’ Inhoud, betekenis en plaats in parochie en persoonlijk leven.
Opgave: tot en met 26 februari bij het secretariaat, ook per mail of tel.

Op dinsdag 10 april. Tijd: 19.45 uur tot 21.30 uur.
Plaats: Laurentiuszaal. Ingang: Robert Fruinstraat 36
Thema: Het ‘Eucharistisch Gebed’ als kern van de H. Mis en plaats en betekenis van de overige gebeden in de Mis.
Opgave: tot en met 8 april bij het secretariaat, ook per mail of tel.

Op dinsdag 15 mei. Tijd: 1945 uur tot 21.30 uur
Plaats: Laurentiuszaak. Ingang: Robert Fruinstraat 36
Thema: ‘Gezamenlijk gebed en persoonlijk gebed’.
Opgave: tot en met 13 mei bij het secretariaat, ook per mail of tel.

Secretariaat openingstijden: op weekdagen van 10.00 uur tot 13.00 uur
                                                  zondag na de viering tot 13.00 uur

Telefoon:                               010-4772752
Email:                                    kathedraalrotterdam@planet.nl

 

Inleider bij de avonden: Plebaan Chr. N. Bergs
Na de zomervakantie worden de bijeenkomsten voortgezet met gastsprekers.
Nadere informatie volgt nog.

Plebaan Chr.N.Bergs
02-02-2018

Afdrukken E-mail