Bijzondere vieringen in November

Dinsdag 7 november Willibrord2
Hoogfeest van de H. Willibrord, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie.
De grote verkondiger van het geloof in onze streken is wel de Heilige Willibrordus.
Zijn gedenkdag is dan ook een Hoogfeest, je zou kunnen zeggen, in de liturgie een zondag. Om 9.30 u. is er een gezongen H. Mis.
Zijn beeltenis staat al veel jaren in onze kerk, links vooraan, naast het Lourdesaltaar.
Dit beeld is afkomstig uit de Willibrord kerk aan de Beukelsweg. Deze kerk is al heel wat jaren geleden door de Nederlandse parochie verlaten en is daarna in gebruik gekomen bij de Poolse parochie.
De Naam Willibrord en het parochiegebied is toegevoegd aan de kahedrale parochie en het beeld kwam mee.
Vandaar dat er op zondag in het Eucharistisch Gebed altijd gezegd wordt: H. Laurentius, H. Elisabeth en de H. Willibrord. Hij hoort er echt bij

11 November
Sint Martinus.
Martinus met zwaardHij is één van de meest vereerde heiligen in het Westerse christendom. Hij moet rond 316 geboren zijn en was afkomstig uit de landstreek die door de Romeinen Pannonië werd genoemd.
Dat is ongeveer het huidige Hongarije. Zijn opleiding ontving hij in de Italiaanse stad Pavia.
Omdat zijn vader militair was, viel hij onder de wettelijke bepaling dat hun kinderen eveneens een militaire loopbaan zouden volgen.
Hij moet 15 jaar geweest zijn toen hij in het Romeinse leger werd ingelijfd. Drie jaar later laat hij zich dopen en weer een paar jaar later stapt hij uit het leger.
Vanaf dat moment wordt zijn leven beheerst door de godsdienst. Uiteindelijk wordt hij bisschop van Tours in Frankrijk, zijn feestdag is op 11 november.
Een bekend verhaal uit zijn leven is dat hij nog als Romeins soldatenofficier de opdracht krijgt om met zijn makkers naar Gallië (Frankrijk) te trekken.
Als ze bij de stad Amiens aankomen ziet hij daar een naakte, bibberende bedelaar bij de stadspoort. Martinus nam zijn soldatenmantel, sneed hem met zijn zwaard doormidden en gaf de helft aan de bedelaar.
Zo wordt Martinus ook vaak afgebeeld, als soldaat, met zwaard en mantel.

 


Vrijdag 17 november Elisabeth2
Gedachtenis van de Heilige Elisabeth van Hongarije.
Als het toch over heiligen en kerkpatronen gaat, dan mogen we de heilige Elisabeth, de eerste patrones van onze kerk zeker niet vergeten.
Zij heeft veel gedaan aan zorg voor de armen en de zieken. Een voorbeeld om na te volgen in zorg, pastoraat en diaconie.
Op zondag 19 november zullen we in de viering haar bijzonder vieren en gedenken. Een grote vrouw in de geschiedenis van de kerk, die barmhartigheid aan mensen heeft gedaan.


Dit brengt ons direct bij het ‘Jaar van de Barmhartigheid’ dat we, ook in onze kathedraal met zorg hebben herdacht.
Na dit ‘Jaar van de Barmhartigheid’ heeft paus Franciscus aangekondigd (op 13 juni 2017) dat er vanaf nu een ‘WERELDDAG VAN DE ARMEN’ zal zijn.
Deze dag zal gehouden worden op de 33e zondag door het jaar, dit jaar op 19 november, precies de dag waarop we ook mogen stilstaan bij onze patrones Elisabeth die zoveel zorg had voor de armen in de 13e eeuw.

Zo staat de ‘werelddag van de armen’ eigenlijk in het teken van drie grote heiligen. Elisabeth, Martinus en Nicolaas.
‘Wie twee mantels heeft, deelt met wie er geen heeft en wie voedsel heeft doet hetzelfde….’(lc. 3, 10-11)
‘Dit zegt de Heer: Voorwaar ik zeg U: al wat gij gedaan hebt voor één der geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan’(Mt. 25,40)

Deze dag zal gehouden worden op de 33e zondag door het jaar, dit jaar op 19 november, precies de dag waarop we ook mogen stilstaan bij onze patrones Elisabeth die zoveel zorg had voor de armen in de 13e eeuw.
Zo staat de ‘werelddag van de armen’ eigenlijk in het teken van drie grote heiligen. Elisabeth, Martinus en Nicolaas.

‘Wie twee mantels heeft, deelt met wie er geen heeft en wie voedsel heeft doet hetzelfde….’(lc. 3, 10-11)
‘Dit zegt de Heer: Voorwaar ik zeg U: al wat gij gedaan hebt voor één der geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan’(Mt. 25,40)

Sint Nicolaas
In de oosterse en in de westerse kerk een zeer bekende en zeer geliefde en vereerde heilige. Hij moet geboren zijn rond 280 (0ngeveer een tijdgenoot van Martinus dus), in de Griekse stad Patras.
Hij was bisschop van Myra in de eerste helft van de vierde eeuw. Zijn feestdag is 6 december.
Historisch is er niet erg veel over hem bekend, maar getuigenissen en verhalen zijn er des te meer. Bij de dood van zijn ouders werd hij schatrijk.
Hij zocht een manier om zijn rijkdommen goed te besteden. Niet om door de mensen gezien te worden, maar om God te eren.
Hij wilde goed doen in het verborgene. Hij deelde zijn bezittingen met de armen en behoeftigen.
Een gelijkenis met de Heilige Elisabeth van Hongarije dringt zich op. Zij was een rijke prinses en deelde haar bezit ook met de armen en de zieken.
3 heiligen ter inspiratie voor onze moderne tijd, in onze stad Rotterdam.


26 november
Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal.
Afsluiting van het oude kerkelijk jaar.
We vieren die zondag de H. Eucharistie om 11.00 u. zoals we gewend zijn. Deze Eucharistie zal worden opgeluisterd door het ‘Rotterdams Barok Ensemble’.
Zij zullen o.a. uitvoeren de ‘Kleine Orgel – solomis’ van J. Haydn.
Dit koor repeteert iedere dinsdagavond in onze parochiezaal aan de Robert Fruinstraat. Fijn dat zij bereid zijn om de liturgie op dit hoogfeest te komen opluisteren.

Eerste Zondag van de Advent – zondag 3 december.
Dan begint het nieuwe kerkelijk jaar en bereiden wij ons voor op het Hoogfeest van Gods geboorte op aarde. We volgen in de liturgie vanaf die dag ‘Jaar B’.

Pastoor C.N. Bergs
05-11-2017

Afdrukken E-mail