Bijzondere vieringen in de maand mei en begin Juni

Zondag 7 mei

Op deze zullen een aantal kinderen uit de parochie hun Eerste Heilige Communie doen tijdens de Hoogmis van 11.00 u.
Al weken zijn ze in voorbereiding en we hopen op een mooi Communiefeest waarbij U hopelijk aanwezig zult zijn. Laten we blij zijn met de kinderen en hun ouders.
En het tevens Roepingenzondag. Ons gebed wordt gevraagd om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Dat wij ons onze parochiegemeenschap niet alleen bidden, maar ook samen een klimaat scheppen waarin mensen ‘ja’ kunnen zeggen op Gods roepstem. Aan Hem zal het niet liggen, laten wij zijn werk niet blokkeren.

Maandag 8 mei
De dag daarna, maandag 8 mei vieren we het Kerkwijdingsfeest van onze kathedraal. Om 9.30 u is de H. Mis met samenzang. De kerkwijdingskruisjes zullen branden en we danken voor al het goede dat we steeds weer mogen ontvangen en vragen zegen over alle parochies van ons bisdom Rotterdam en over het werk van onze bisschop.

Zondag 21 mei
Op zondag 21 mei zullen een aantal jongeren uit de parochie het H. Vormsel ontvangen uit handen van de bisschop. Zij zullen dit doen met een aantal andere jongeren uit de parochies van de federatie ‘Rotterdam Rechter Maasoever’. Deze plechtigheid zal om 15.00 uur beginnen. Het koor ‘Sing Along’ uit de Bernadette parochie zal de viering met zang opluisteren.
De jongeren uit onze parochie worden een aantal weken voorbereid op zondag middag na de Hoogmis in de zaal van de pastorie.

Woensdag 24 mei
Is er een H. Mis met samenzang als vooravondmis voor de Hemelvaartsdag om 19.15 uur

Donderdag 25 mei
Op donderdag 25 mei vieren we het Hoogfeest van Hemelvaartsdag. Er is dan een Hoogmis om 11.00 uur .

Op Hemelvaartsdag begint de Pinksternoveen, waarin we bidden om de komst van de Heilige Geest. ‘Kom Schepper Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons uw intocht Heer…..’

Woensdag 31 mei Viering van het feit dat Maria 110 geleden in Fatima is verschenen
Op woensdag 31 mei vieren we op een feestelijke manier, samen met de Kroatische parochie het feit dat Maria 100 jaar geleden in Fatima is verschenen, details hierover staan elders in dit blad.

Zaterdag 3 juni
Op zaterdag 3 juni wordt de jaarlijkse ‘Vuurdoop’ gehouden. Vormelingen vanuit het hele bisdom worden die ochtend uitgenodigd om in de kathedraal samen te komen.
Er wordt een viering gehouden, er wordt gezongen en muziek gemaakt. De jongeren kunnen de toren beklimmen en de gewelven in gaan. Ook zijn er plaatsen waar ze in kleine groepen rondom een thema kunnen samenkomen. Het is vanzelfsprekend altijd de bisschop???? die de jongeren ontvangt, hij is uiteindelijk de Vormheer voor alle parochies.

Op zaterdag 3 juni zal in de kathedraal van Groningen de nieuwe bisschop Mgr. R. van den Hout worden gewijd. Deze plechtigheid begint daar om 11.00 u. laten we deze bisschop en het hele Nederlandse episcopaat in onze gebeden gedenken.

Zondag 4 juni

Hoogfeest van Pinksteren op 4 juni
We vieren die zondag om 11.00 uur de Hoogmis en sluiten de Paastijd af.
De Paaskaars zal na de H. Mis in de Doopkapel geplaatst worden en gebruikt worden o.a. bij de Doopsels en bij uitvaarten en huwelijken.


Zaterdag 10 juni
Om 11.00 uur zal diaken Stok, werkzaam in Delft e.o. de Priesterwijding ontvangen. U bent allen hartelijk welkom bij deze viering. Noteer het alvast in uw agenda.


Alles bij elkaar is de meimaand altijd weer een drukke maand, met veel, maar ook weer afwisselende plechtigheden en gebeurtenissen.
De dagen worden steeds langer en het weer wordt warmer. Dus laat U niet weerhouden om mee te vieren ook al is het in de avond.
Het ga u allen goed.

Pastoor Chr. N. Bergs

26-04-2017

Afdrukken E-mail