Jubileum van onze oud-bisschop Monseigneur A.H. van Luyn sdb.

Bisschop van Luyn


Op zondag 10 februari zal onze oud – bisschop de H. Eucharistie vieren in onze kathedraal.
Het is 25 jaar geleden dat hij de bisschopswijding in onze kathedraal ontving.

Vanaf 1994 tot aan zijn emeritaat in het jaar 2011 was hij onze bisschop.
In die periode was hij vaak in de kathedraal, niet alleen bij priester- en diakenwijdingen of bij de Chrisma- Mis, maar ook op de grote feestdagen als Pasen en Kerstmis.
In de periode waarin Mgr. van Luyn bisschop was werd steeds meer duidelijk dat er op allerlei gebieden gezocht moest worden naar nieuwe wegen.
Dat is niet altijd gemakkelijk, maar die wegen werden wel onderzocht en ook ingeslagen.

We hopen dat we met velen vanuit ons bisdom de feestelijke H. Eucharistie mogen vieren en de jubilaris kunnen ontmoeten bij de receptie.
De Viering begint, zoals altijd, om 11.00 u. Allen welkom!


Plebaan Chris Bergs
20-01-2019