Roepingen zondag 22 april

Zondag 22 april is het in de Rooms-Katholieke Kerk Wereldgebedsdag voor Roepingen, ook wel Roepingenzondag genoemd.
In zijn boodschap voor deze zondag haakt paus Franciscus dit keer aan bij het thema voor de vergadering van de Bisschoppensynode die in oktober 2018 in Rome wordt gehouden, te weten: ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.

De paus onderstreept in zijn boodschap drie punten waar het gaat om roeping: het is belangrijk de oproep van de Heer te horen, te onderscheiden en te beleven. Hij verwijst naar het begin van Jezus’ zending: ‘Deze drie aspecten – horen, onderscheiding en beleven – vormen ook de omlijsting aan het begin van de zending van Jezus, die na de dagen van gebed en strijd in de woestijn zijn synagoge van Nazareth bezoekt en die luistert naar het Woord, de inhoud van de Hem door de Vader toevertrouwde zending onderscheidt en verkondigt dat Hij gekomen is om het “heden” te verwezenlijken (vgl. Luc. 4, 16-21).’

Open hart

De Heer blijft vandaag oproepen om Hem te volgen, zegt paus Franciscus. ‘Wij moeten niet wachten totdat wij volmaakt zijn om edelmoedig “hier ben ik” te antwoorden, noch angst hebben voor onze beperkingen en zonden, maar met een open hart de stem van de Heer ontvangen. Ernaar luisteren, onze persoonlijke zending in Kerk en wereld onderscheiden en ten slotte deze beleven in het heden dat God ons geeft.’

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2018

 

GEBED OM ROEPINGEN
Almachtige God en Vader,
wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon,
die voor ons is mens geworden,
die het gezicht is van uw barmhartigheid.
Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde,
die geroepen is het Evangelie te verkondigen,
te bouwen aan een beschaving van liefde.
Wij bidden U:
geef ons priesters
om alle gedoopten te leiden
op de weg van uw barmhartigheid,
geef ons diakens
die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde.
Help ons, die gedoopt zijn,
om samen te blijven getuigen van uw Naam
in woord en daad.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Mgr. J.H.J. van den Hende


Gebedenboekje-Roepingenzondag