Mgr. Van den Hende wijdt Eli Stok tot diaken


2-10-2016
diaken 
(Foto: P. van Mulken)


‘We mogen met de ogen van de Heer kijken in geloof en liefde’

“Het ambt van diaken is onmisbaar om Jezus Dienaar steeds voor ogen te houden in de gemeenschap van de Kerk. En als je over enige tijd priester wordt gewijd, blijft zijn dienende liefde de rode draad. De Kerk is een netwerk van geloof en liefde, waar niet alleen de wederkerigheid met Christus gestalte krijgt, maar ook de wederkerigheid met elkaar.” Dit zei Mgr. Van den Hende op zaterdag 1 oktober in de eucharistieviering waarin hij Eli Stok (26) tot diaken wijdde.

Ruim 500 mensen waren naar de Kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth gekomen, in Rotterdam. Onder hen ook een grote groep leeftijdsgenoten van Eli: WJD’ers, studiegenoten en jongeren uit zijn stageparochie. “Als het gaat om de Kerk als netwerk van liefde, is het belangrijk dat we de liefde van Christus door mogen geven aan nieuwe generaties,” zei de bisschop daarover. “Ik ben dankbaar dat we hier vandaag bijeen zijn met verschillende generaties. Samen mogen we als lichaam van Christus getuigen van de liefde en de barmhartigheid van God.”

‘Een gelovige man met een grote liefde voor de Kerk’
“Het is een mooie dag, waarop we vieren dat een van ons zich geroepen weet om als gewijde man de Kerk van Rotterdam te dienen,” aldus vicaris-generaal Verbakel in het welkomstwoord. Hij heette de aanwezigen welkom en met name de ouders, familie en vrienden van Eli. “Leven en geloof komen voort uit onze levensgeschiedenis,” zei hij, daarmee aangevend hoe Eli het geloof aangereikt kreeg door zijn ouders. Speciaal ook heette hij de donateurs welkom van Centrum Vronesteyn voor de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. “We vieren ons geloof vandaag en we bidden dat de Heer van alle leven het jou mag gunnen, Eli, dat de weg van je hart en het geloof op een vruchtbare manier mogen samensmelten voor de verkondiging van het evangelie in onze streken.”

Na de woorddienst volgde de wijding met allereerst de uitverkiezing van de kandidaat. Rector Broeders van Vronesteyn verklaarde ten overstaan van de bisschop, dat Eli Stok, op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken, waardig bevonden was voor het diaconaat. Rector Broeders typeerde Eli daarbij als plezierig in de omgang, loyaal en leergierig. “Hij heeft een goed verstand, staat open voor kritiek en is een hartelijke huisgenoot met een groot gevoel voor humor. Eli is een gelovige man met een grote liefde voor de Kerk, trouw in het gebedsleven en het vieren van de eucharistie.”

Het dienstwerk van Jezus zelf
“Diaken worden, in het diaconaat dienaar zijn van de Heer, is een omvangrijke taak. Je moet het doen met heel je hart, heel je wezen en al je talenten,” sprak daarna de bisschop in zijn homilie. “Als je gewijd wordt tot diaken, kijk je allereerst naar Jezus zelf, die niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen en ons lief te hebben tot het uiterste (Mt. 20, 28). Hij is niet gekomen om ons te oordelen, maar om ons te verlossen (Joh. 3, 17). Je mag dus, als je diaken wordt, allereerst het dienstwerk leren van Jezus zelf, die de leerlingen de voeten waste bij het laatste avondmaal (Joh. 13, 14-15), die mensen ondersteunde met bemoediging en vergeving, en die mensen oprichtte uit het stof.”

“Als diaken vervang je Jezus niet, maar je mag als diaken in je leven en dienstwerk krachtens de wijding van Hem ontvangen wat je nodig hebt en naar Hem verwijzen in wat je doet en zegt, en de Heer present stellen. […] We mogen met de ogen van de Heer kijken in geloof en liefde. Met de ogen van de Heer mogen we zien naar wat Hem ter harte gaat, wat Hem als verlosser raakt. In ons hart mag leven wat leeft in het hart van de Heer aan liefde, barmhartigheid, vergevingsgezindheid en trouw.”

Wijding
Ten overstaan van het volk van God sprak Eli vervolgens openlijk de beloften uit die horen bij de wijding tot het diaconaat, waaronder de belofte om het diaconaat “met nederige naastenliefde [te] vervullen als een hulp voor de priesterlijke orde”. Vanwege de priesterwijding, die later zal volgen, verklaarde Eli zich als wijdeling voor het diaconaat ook bereid het celibaat te aanvaarden als teken dat hij zich met hart en ziel gegeven heeft aan Christus, de Heer.

Vervolgens werden in de indrukwekkende gezongen litanie van de heiligen de heiligen om hun gebed gevraagd. Daarna volgde de wijding door handoplegging en gebed. Bekleed met de stool en de dalmatiek, die werden aangereikt door zijn ouders, nam Eli het evangelieboek in ontvangst van de bisschop. Mgr. Van den Hende reikte hem dit aan met de woorden: “Ontvang het evangelie van Christus, waarvan u de verkondiger bent geworden; en zie erop toe dat u gelooft wat u zelf gelezen hebt, dat u onderricht wat u in geloof hebt aanvaard, en dat u zelf handelt naar wat u hebt onderricht.” Daarna nam Eli zijn plaats in op het priesterkoor en assisteerde hij bij de viering van de eucharistie.

Collecte en zending
De collecte was voor de ene helft bestemd voor de vele christenen in nood in het Midden-Oosten, heel speciaal voor het werk van de zusters van Moeder Teresa die onder moeilijke omstandigheden actief zijn in het Midden-Oosten. De andere helft was bestemd voor het orgel van de kathedraal, dat restauratie nodig heeft. Tijdens de collecte zong de Kathedrale Laurentius en Elisabeth cantorij onder leiding van Marc Schaap de hymne van het heilig jaar van de barmhartigheid. De opbrengst van de collecte was € 1.183.

Eli Stok zal als diaken werkzaam zijn in de samenwerkende parochies Sint Ursula - O.L. Vrouw van Sion in Delft en Den Hoorn, Maasland en Schipluiden.