Aftrekbaarheid giften in het kader van ANBI

De Rooms Katholieke Kerk in Nederland en dus ook onze parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

In het kader van openheid is wel vereist dat iedere ANBI voldoet aan een publicatieplicht over o.m. bestuur, inkomsten, bestedingen van de parochie.

Deze publicatieplicht is geregeld via een landelijke website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
Daarop kunt u de gegevens van onze parochie inzien onder ANBI publicatie Parochie H.H. Laurentius en Elisabeth.

Wilt u meer weten over fiscaal voordelig schenken aan onze parochie, neem dan contact op met het kerkbestuur

27-03-2016