De Zeven Gaven en Twaalf Vruchten van de Heilige Geest

Zittend in onze kerk worden we omringd door gaven en vruchten!  

Achter in de kathedraal heeft schilder Jan Meily met gouden letters
de Zeven Gaven van de Heilige Geest op de muur geschreven.
Boven elk van de stenen bogen staat er een te lezen.
U kent ze, want bij uw Vormsel hebt u ze tevoren leren opzeggen en bij het toedienen van het Sacrament hebt u ze ontvangen!
Jesaja noemt ze in zijn elfde hoofdstuk.

               Gaven-godsvrucht Gaven-Vreeze des heeren   Het zijn :
Wijsheid - Verstand - Raad - Sterkte - Wetenschap - Godsvrucht en de Vreze des Heren.

Links en rechts in het middenschip staan bovendien de Twaalf Vruchten van de Heilige Geest vermeld.
Paulus heeft ze opgesomd in zijn Galatenbrief, hoofdstuk 5.
Het komt erop neer dat van ons, christenen, verwacht mag worden, dat wij deze deugden praktiseren!
Het is niet gering, hoor, wat van ons verwacht wordt:
Zachtmoedigheid, Lankmoedigheid, Getrouwheid, Bescheidenheid, Zelfbeheersing, Kuisheid, Liefde, Blijdschap, Vrede, Geduld, Rechtschapenheid, Welwillendheid.

Vruchten-bescheidenheid             Vruchten-geduld 

 Vruchten-blijdschap             Vruchten-getrouwheid 

  Vruchten-kuischeid             Vruchten-vrede


Tom Remken