Het geld was op

U weet: ons kerkgebouw is op 1 mei van het jaar 1908 door de deken van Rotterdam ingewijd. Vanaf die datum hebben wij, parochianen, gebruikgemaakt van dit Godshuis. Dat is in 2008 dus precies een eeuw geleden.
Toch is de kerk pas veertien jaar later door de bisschop plechtig geconsacreerd.
Hoe kan dat ? Wel, wij gebruiken dit kerkgebouw inmiddels weliswaar honderd jaar, maar de achterste twaalf meter (vanaf de hoofdingang) plus de voorgevel plus de toren zijn pas tussen 1920 en 1922 gebouwd ! En de bisschop wilde pas (uit Haarlem) komen, als het hele bouwwerk compleet voltooid was ! Welnu, dat was
op 8 mei 1922. Elk jaar wordt dan ook op déze datum, 8 mei, de consecratie van het kerkgebouw gevierd.
Waarom is men in 1908 gestopt met het afbouwen ? Wel, het geld was op ! Men heeft noodgedwongen maar een reusachtige bakstenen muur gemetseld, vanaf het straatniveau tot aan de hoogste punt van het dak, om het inwendige van de kerk, in haar volle hoogte en breedte, af te sluiten van de buitenwereld.
Waar stond die muur ? Wel, dat is te zien aan de vloer in de gangpaden. U ziet ergens duidelijk een breuk. Het voltooide gedeelte heeft trouwens mozaïekvloeren van de Gentse kunstenaar Pichu en wat later gereed kwam kreeg tegels (ongetwijfeld goedkoper). Bovendien, ook aan de twee soorten kerkbanken kunt u zien waar de muur stond en welk kerkgedeelte pas twaalf jaar later is gebouwd.
Boven het gewelf, dus tussen dat ronde plafond en het puntdak, bevindt zich een kolossale zolderruimte, waar het stof van honderd jaren nog op de houten vloeren en de eiken balken ligt.
(Maar op de achterste twaalf meters is het stof dus zesentachtig jaar oud.) En wat treft u, behalve het stof, nog meer aan ? De befaamde baksteenmuur. Het bovenste gedeelte heeft men immers maar gewoon niet afgebroken: daar had toch niemand last van op die zolder.

kerktekening

Een deel van het interieur van onze door bouwmeester Piet Buskens ontworpen kathedraal: evenwichtige harmonische architectuur van bijzonder hoge kwaliteit; vijf jaar geleden is de kerk door de regering tot rijksmonument verheven