Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Kruisteken: In de naam van de Vader de Zoon en de Hekilige Geest

Onze Vader

Wees gegroet

Geloofsbelijdenis (Twaalf artikelen van het geloof)

Eeuwige Vader; ik offer U op het lichaam en bloed,
De Ziel en de Godheid van uw welbeminde zoon,
Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van heel de wereld.

10 X: Omwille van zijn bitter lijden, wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld

Eeuwige Vader; ik offer U op het lichaam en bloed,
De Ziel en de Godheid van uw welbeminde zoon,
Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van heel de wereld.

10 X: Omwille van zijn bitter lijden, wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld

Eeuwige Vader; ik offer U op het lichaam en bloed,
De Ziel en de Godheid van uw welbeminde zoon,
Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van heel de wereld.

10 X: Omwille van zijn bitter lijden, wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld

Eeuwige Vader; ik offer U op het lichaam en bloed,
De Ziel en de Godheid van uw welbeminde zoon,
Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van heel de wereld.

10 X: Omwille van zijn bitter lijden, wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld

Eeuwige Vader; ik offer U op het lichaam en bloed,
De Ziel en de Godheid van uw welbeminde zoon,
Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van heel de wereld.

10 X: Omwille van zijn bitter lijden, wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld

Eeuwige Vader; ik offer U op het lichaam en bloed,
De Ziel en de Godheid van uw welbeminde zoon,
Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van heel de wereld.

Eindig na het 5de tientje met:

3 X Heilige God, Heilige Almachtige God, Heilige eeuwige God, Wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld
O Bloed en Water; die uit het hart van Jezus vloeiden,
Als bron van Barmhartigheid voor ons ik vertrouw op U.