Gezamenlijke voorbereiding ontvangen van Sacramenten

Het pastoresteam van de federatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM) heeft de catechetische activiteiten gebundeld. 
Voor de kerken die deze federatie RRM vormen (Kathedraal, de Maria-, Johannes- en Bernadetteparochie) vinden deze activiteiten plaats
onder de naam “Laurentiushuis”.
Op dit moment worden de activiteiten vooral in de parochiezaal van de kathedraal georganiseerd.

U dient zich tot uw eigen locatiesecretariaat te wenden voor aanmelden bij deze voorbereidingen.

DOPEN

De doopvoorbereiding bestaat uit twee bijeenkomsten: een catechetische over de betekenis van het Doopsel en een liturgische over de Doopviering.

De gezamenlijke catechetische voorbereidingsbijeenkomst is er voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de federatie RRM worden gedoopt.

Uitwisseling van eigen geloofs- ervaringen en de gelovige opvoeding van de kinderen staan centraal.
Daarnaast krijgen ouders uitleg over het Sacrament van het Doopsel.
De avond wordt begeleid door pastoraalwerker Desiree Buhler.

De catechetische doopvoorbereiding vindt maandelijks plaats in principe op een donderdagavond eind van de maand in de parochiezaal van de kathedraal HH Laurentius en Elisabeth, ingang Robert Fruinstraat nr 36 van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten van deze avond zijn € 10,- , contant te betalen op de avond zelf.

Naast deze catechetische bijeenkomst hebben ouders een gesprek met de pastoor die het Doopsel toedient, waarin de liturgie van de Doop wordt besproken.

Let op! de aanmelding moet minimaal een maand vóór de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn. Als een groep vol is moet er uitgeweken worden naar de volgende maand want: vol=vol.

Data 2019

Data 2020

Donderdag 21 november

Donderdag 9 januari

Maandag 16 december

Maandag 3 februari

 

Donderdag 5 maart

 

Donderdag 16 april

 

Donderdag 7 mei

 

Donderdag 4 juni

 

Donderdag 2 juli

BASISCURSUS KATHOLIEK GELOVEN

Deze cursus is bestemd voor:

 • Mensen die katholiek willen worden;
 • Katholieken die wel gedoopt zijn maar nog geen andere Sacramenten (Vormsel, Communie) hebben ontvangen;
 • Katholieken die zich graag systematisch in hun geloof willen verdiepen.

De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met het meevieren van de Eucharistieviering van Aswoensdag in de kathedraal.
Er zijn vervolgens tien  maandelijkse bijeenkomsten op de derde donderdag van de maand.

De nieuwe cursus start op Aswoensdag op 26 februari 2020 en loopt tot Pasen 2021.

MEER INFORMATIE EN CONTACT

 • Degenen die zich aan willen melden voor cursusjaar 2020-2021 dienen zich vóór 11 februari 2020 aan te melden bij het parochiesecretariaat.
 • Eerst wordt er een afspraak met de pastoor gemaakt voor een inleidend gesprek.
 • De bijeenkomsten vinden veelal plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal van de kathedraal Robert Fruinstraat 36.
 • Het rooster wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt zodat u daar in uw agenda rekening mee kunt houden.
 • De kosten voor deze cursus bedragen € 25.-
 • Indien u al katholiek bent is het dienstig dat u wel ingeschreven en bekend bent in de parochie.

 

HUWELIJKSVOORBEREIDING IN 2019 EN 2020

De huwelijksvoorbereiding in de federatie RRM is veranderd in 2019.
Hieronder de beschrijving van de Pre-Marriage- en de Marriage Course.
De Pre-Marriage Course is voor stellen die voornemens zijn om te gaan trouwen en niet of nog maar kort samenwonen.
De Marriage Course is voor stellen die al langere tijd samenwonen en gehuwden en willen werken aan een sterke en blijvende relatie.

Meer informatie over de cursussen in 2019 kunt u op deze website vinden en op de website van het bisdom Rotterdam.
Onderstaande tekst is de algemene informatie over de beide cursussen.

De Pre-Marriage Course en de Marriage Course zijn voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursussen ga je, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën in gesprek over wat echt belangrijk is voor je relatie en je verwachtingen voor de toekomst. De cursussen zijn herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor.

 • PRE-MARRIAGE COURSE

Deze cursus wordt gegeven in zes avonden. De kosten bedragen € 150 per echtpaar.
Voor jonge paren (t/m 23 jaar) voor wie het cursusgeld een hindernis zou zijn om deel te nemen, kan het bisdom de cursuskosten subsidiëren.
Je betaalt naar draagkracht. (Het bisdom subsidieert tot maximaal € 130, je betaalt dan € 20.)

 • MARRIAGE COURSE

Deze cursus wordt gegeven in acht avonden.
De kosten bedragen € 200 per echtpaar.
Voor jonge paren (t/m 23 jaar) voor wie het cursusgeld een hindernis zou zijn om deel te nemen, kan het bisdom de cursuskosten subsidiëren.
Je betaalt naar draagkracht. (Het bisdom subsidieert tot maximaal € 150, je betaalt dan € 50. )

De eerste avond bestaat uit een inleiding en gesprek over de betekenis van het sacrament van het Huwelijk.
Zowel de Pre-Marriage Course als de Marriage Course behandelen daarna praktische onderwerpen die in het huwelijk een belangrijke rol spelen:

 • Communicatie: praten en luisteren
 • Toewijding: tijd voor elkaar nemen
 • Gezonde familierelaties: omgaan met ouders en schoonouders
 • Conflicten oplossen: omgaan met boosheid, elkaars verschillen ontdekken en elkaar vergeven
 • Liefde in actie: de vijf talen van de liefde
 • Liefde levendig houden: vriendschap en seksualiteit
 • Gedeelde doelen en waarden
 • Gelijkwaardigheid en verbondenheid.

Elke cursusavond begint met een complete en sfeervolle maaltijd, met zijn tweeën aan een eigen tafel.
Na het eten ga je aan de slag met het thema van de avond. Na een kort, inspirerend verhaal, waar alle deelnemers tegelijk naar luisteren, praat elk paar er getweeën over door.
Geen vraag blijkt te gek om te stellen… en om serieus te bespreken. Het cursusmateriaal helpt daarbij. Alles wat wordt besproken blijft onder elkaar.