Huwelijksvoorbereiding

huwelijk 2VOORBEREIDING
Voor mensen van de parochies binnen de federatie die willen trouwen is er – naast de gesprekken met de pastoor die het huwelijk inzegent – een cyclus van twee gezamenlijke voorbereidingsavonden onder leiding van pastoraal werker Gerda Martens.
Ook als u bijvoorbeeld in het buitenland of buiten de Laurentius & Elisabethkathedraal voor de RK-Kerk wilt trouwen,  dient u deze gezamenlijke huwelijksvoorbereiding te volgen.
De liturgische voorbereidingsgesprekken dienen plaats te vinden met de priester die het huwelijk gaat inzegenen. 

 

FORMULIEREN INVULLEN
Bij het parochiesecretariaat worden alle gegevens van a.s. bruid en bruidegom genoteerd en doorgegeven aan de pastoor. 
Er wordt vervolgens een afspraak met de pastoor gepland, waarin o.a. de ‘Verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’ (Status liber) wordt doorgelopen en ingevuld. 
Ook wordt aangegeven wat uw bijdrage is. Beide aanstaande echtgenoten vragen bij de parochie waar zij gedoopt zijn, een recent doopbewijs aan en geven deze door aan de pastoor.


HUWELIJKSCATECHESE
De bijeenkomsten vinden plaats in de Parochiezaal bij de Kathedraal van 20.00 tot 22.00 uur.
Na aanmelding ontvangt u hiervoor een uitnodiging. De kosten voor deze voorbereidingsavonden bedragen € 20,- te betalen op de eerste bijeenkomst.
Data 2018:

  • Cyclus I:   donderdag 04-01 èn donderdag 08-02
  • Cyclus II:  donderdag 22-03 èn donderdag 19-04
  • Cyclus III: donderdag 31-05 èn donderdag 21-06

 

Beide avonden dienen door beide aanstaande echtgenoten gevolgd te worden.
Op tijd aanmelden
Het is van groot belang dat u op tijd, dat wil zeggen ongeveer een jaar van te voren, bij ons kenbaar maakt over uw huwelijksplannen.
De voorbereiding is  niet alleen het maken van afspraken op welke dag wat plaats gaat vinden, ook moeten er formulieren ingevuld worden waarvoor informatie ingewonnen moet worden.
Verder kunnen andere bruidsparen u misschien vóór zijn en daarom is het ook van belang om op tijd de kerk te reserveren en afspraken te maken met de priester die het huwelijk in zal zegenen.
De pastoor van de kathedraal zal om toestemming gevraagd moeten worden wanneer het uw wens is wanneer een priester "van buiten" het huwelijk zal gaan inzegenen.

Voor aanmelden zie: Secretariaat

 

Afdrukken E-mail