Doopsel

 

 

DOOPVOORBEREIDING

dopem 1De Doopvoorbereiding bestaat uit een tweetal bijeenkomsten: een catechetisch over de betekenis van het Doopsel en een liturgische over de Doopviering.
Voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de federatie worden gedoopt, is er een gezamenlijke catechetisch voorbereidingsbijeenkomst.
Uitwisseling van eigen geloofservaringen en de gelovige opvoeding van de kinderen staan centraal.
Daarnaast krijgen ouders uitleg over het sacrament van het Doopsel.
De avond wordt begeleid door pastor Gerda Martens.

Naast deze catechetisch bijeenkomst hebben ouders ook een bijeenkomst met de pastoor die het Doopsel toedient, waarin de liturgie van de Doop wordt besproken.
Met hem wordt afgesproken waar en wanneer het Doopsel wordt toegediend.

 

De Catechetisch Doopvoorbereiding vindt een keer per maand plaats op een maandagavond in de parochiezaal van de kathedraal, Robert-Fruinstraat 36 van 20.00-22.00 uur.
De kosten van deze avond zijn 10.00 E. te betalen op de avond zelf .

De Liturgische avond vindt op een woensdagavond plaats.

Beide avonden vinden plaats in de parochiezaal van de kathedraal.
Deze is gelegen aan de achterkant van de kerk in de Robert Fruinstraat nr 36.

 

Aanmelden: na de Eucharistieviering op zondag of op werkdagen tussen 10.00-12.30
Voor meer informatie zie Secretariaat