In Memoriam

WIJ GEDENKEN MET RESPECT ONZE OVERLEDEN GELOVIGEN.

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN ONS DOOR DE DOOD ONTVALLEN:


MAARTJE (MARO) SCHAAP – MAASKANT

Zij overleed op 7 augustus 2017 op de leeftijd van 85 jaar.

Een gelukkig leven heeft zij gehad, zeker ook door het goede huwelijk met haar man Jan.
Toch is haar leven ook getekend doordat zij op jonge leeftijd geconfronteerd werd met de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog, met name het bombardement op onze stad heeft zij van nabij meegemaakt.
De vijf oorlogsjaren die volgden waren voor haar ook zeer hard. Haar gezin met vier kinderen en haar relaties met vrienden en kennissen waren voor haar heel belangrijk. Zij sprak met iedereen.
 
Toen haar geliefde man in 2005 overleed, heeft zij dit verlies moedig gedragen. Uiteindelijk verhuisde zij naar een mooi appartement in Rhoon. Toen zij te horen kreeg dat zij ongeneeslijk ziek was heeft zij ook dat moedig gedragen. Bewust heeft zij afscheid genomen van al haar dierbaren en heeft zij ook het H. Sacrament der Zieken ontvangen. Zij leefde in het rotsvast geloof dat zij weer herenigd zal worden met haar man Jan.
 
Op 14 augustus hebben we afscheid van haar genomen in de H. Mis van Requiem. Daarna is zij begraven op de ‘Zuiderbegraafplaats’, Slinge 50 te Rotterdam.
 
 
PAULA MARIA GILLIS – KOOLEN
 
Zij overleed op 6 oktober op de leeftijd van 88 jaar.
 
Zij heeft een mooi leven gehad in liefdevolle verbondenheid met haar man en haar kinderen. Zij wist in grote trouw en inzet veel liefde te geven en raakte mensen met haar warmte en haar lach.
In alle eenvoud heeft zij veel voor mensen betekend en bleef zij bij alles wat haar overkwam trouw aan haar geloof.
 
In haar uitvaartliturgie hebben we ook uitdrukkelijk gezongen ter ere van Moeder Maria in wie deze moeder en oma zoveel vertrouwen stelde. Bij al het verdriet om haar verlies overheerste toch ook een gevoel van dankbaarheid om haar lange leven en ook voor al het goede dat zij gebracht heeft. De laatste jaren van haar leven werd zij met liefde verzorgd in huize ‘De Vijverhof’.
Zo kreeg zij ook van anderen weer liefde en zorg terug die zij in haar leven zelf gegeven had.
 
Op 11 oktober hebben we afscheid van haar genomen in de H. Mis van Requiem. Daarna is zij begraven op de R.K. Begraafplaats Sint Laurentius te Rotterdam-Crooswijk
 
ELSA ZERU
 
Zij overleed op 13 oktober op de leeftijd van 76 jaar.
 
In de H. Mis van Requiem die wij voor haar vierden hebben we gelezen uit de brief van de H. Apostel Paulus: ‘Als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de Hemel….’.Dit kunnen we zeker zeggen over het leven van mevr. Zeru. Al maanden geleden ontving zij in haar woning in de ‘Schans’ in Delfshaven, het H. Sacrament der Zieken.
Zij was toen al heel ziek en zwak. Nog een heel aantal maanden heeft zij geleefd met veel ongemakken en narigheid, met zelfs nog tussentijdse ziekenhuisopname.
In haar woning zag je duidelijk hoe groot haar geloof was en hoeveel vertrouwen zij stelde in God en op de voorspraak van Moeder M aria.
 
Op het tekstboekje van haar uitvaart stond dan ook: ‘Veilig in Jezus’ armen’ . Deze tekst was haar ook heel dierbaar. Overtuigd was zij dat ze thuis zou komen bij Jezus in het Gebouw dat ook voor haar is bereid.
We hebben voor haar gezongen en gebeden, met name door veel aanwezigen uit de Eritrese gemeenschap. Er was voor haar oprecht meeleven, oprecht gebed en duidelijke betrokkenheid op haar, die veel liefde aan anderen heeft gegeven. Na veel jaren in Nederland was Nederland ook echt haar land geworden en is het ook zeer terecht dat zij begraven is op de R.K. Begraafplaats Sint Laurentius te Rotterdam – Crooswijk op 19 oktober.
 
 
ANNA MARIA JOHANNA (ANNY) VERVOORN – BOS
 
Zij overleed op 18 november op de leeftijd van 74 jaar.
 
Middenin de oorlog werd zij geboren in Overschie en kwam uiteindelijk terecht in een woning in de Robert Fruinstraat waar zij met veel vreugde heeft gewoond.
In 2014 moest zij afscheid nemen van haar geliefde man Ton en ook hem hebben we vanuit de kathedraal begraven. De laatste jaren moest zij alleen verder na een mooi leven met haar man en haar gezin.
Veel heeft zij gegeven, veel heeft zij gezorgd. In de laatste periode van haar leven werd zij geconfronteerd met de ongeneeslijke ziekte.
Tegen deze gevreesde ziekte heeft zij gevochten, samen met de artsen en haar gezin. Chemokuren en bestralingen alles heeft zij meegemaakt. Uiteindelijk heeft zij de ongelijke strijd moeten opgeven.
In haar woning in Spijkenisse waar zij de laatste vijf jaren woonde heeft zij het H. Sacrament der Zieken ontvangen en niet lang daarna is zij overleden in het bijzijn van haar dierbaren.
Veel steun heeft zij van haar kinderen gekregen, maar ook van haar buren en van de Thuiszorg.
 
Op 18 november hebben we voor haar de H. Mis van Requiem gevierd. Daarna is zij begraven op de R.K. Begraafplaats Sint Laurentius te Rotterdam - Crooswijk, daar waar ook haar man begraven is.
 
Dat onze overledenen mogen rusten in de vrede en het licht van de verrezen Heer.
 
‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.’

Pastoor Chris Bergs

Afdrukken E-mail