Ethiopiëethiopie
Hoofdstad: Addis Abeba.
Inwoneraantal:105 miljoen.
Officiële taal:Amhaars.
Staatsvorm:Republiek.
Oppervlakte:1.104.300 vierkante kilometer, dat is ongeveer 27 keer zo groot als Nederland.
Geografie:Ethiopië is geheel door land omsloten en grenst
aan Soedan, Zuid-Soedan, Somalië, Kenia, Eritrea en Djibouti.
Religie:
Ethiopisch-Orthodox ca. 40%, islam ca. 40%, de
Rooms-katholieke Kerk is met 0,7% een zeer kleine minderheid.

 

Ethiopië heeft een bijzondere geschiedenis en een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Als enige land in Afrika is Ethiopië nooit gekoloniseerd geweest (afgezien van een vijf jaar durende bezetting door Mussolini). Daardoor heeft het zich op heel eigen wijze kunnen ontwikkelen. Maar liefst zeven plaatsen staan op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Zoals Axum, de oudste stad en de rotskerken van Lalibela. Volgens sommigen is Ethiopië de wieg van de mensheid. Hier werd in 1974 het skelet van de oudste bekende mens (“Lucy”) gevonden. De laatste keizer, Haile Selassie, werd in 1974 afgezet. Van 1974 tot 1991 was Ethiopië een communistische staat. Sindsdien is het een republiek.
Heden Het tot voor kort autocratisch bestuurde land bevindt zich op dit moment in een hoopvolle en spannende ontwikkeling. In maart van dit jaar werd Abiy Ahmed verkozen tot premier en hij brengt vele hervormingen tot stand. Hij heeft duizenden dissidente Ethiopiërs vrijgelaten uit de gevangenissen. Ook is hij bereid een eind te maken aan het jarenlange conflict met Eritrea. Het vredesakkoord is door beiden ondertekend en dat betekent dat de oorlog tussen beide landen officieel voorbij is. Behalve hoopvol is het ook spannend. Er is al een aanslag gepleegd op de nieuwe premier.


CHRISTELIJK LAND
Het Ethiopisch-orthodoxe christendom met zijn lange traditie is nog altijd de bepalende
religieuze en culturele factor in Ethiopië. Heel bijzonder voor Sub-Sahara Afrika: ze is de
enige nog bestaande kerk die niet door Europese missionarissen is gesticht, maar in de
4e eeuw door de uit Syrië afkomstige Frumentius. Elk orthodox kerkgebouw heeft een tabot,
een kopie van de Ark van het Verbond. Hij wordt op speciale feestdagen in processie rond
de kerk gedragen. Men gelooft dat de originele Ark zich in Axum bevindt.

De Rooms - katholieke Kerk is ondanks haar kleine omvang zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de armen en hulp aan vluchtelingen. De katholieke kerk kent twee
verschillende ritussen, de Oriëntaalse en de Latijnse ritus.
Bisschop Markos Ghebremedhin van het vicariaat Jimma-Bonga ziet beide ritussen niet als elkaars concurrenten:
“Voor mij vertegenwoordigen de beide liturgische ritussen een mooie bloem aan het altaar van de Heer.”

HS20170408ARGD 9194 Bonga LittleSisters 500x500STEUN VOOR KOFFIEBOEREN EN TOEVLUCHT BIEDEN

Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa in het vicariaat
Jimma-Bonga zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw.
Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd.
Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de “Kleine Zusters van Jezus” zich het lot van de Menjas aangetrokken en
proberen ze hun situatie te verbeteren.
De zusters, onder leiding van zuster Kidist, hebben al veel bereikt.
Kleine projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen.
Ook is er een kleuterschool HS20170412ARGD 0013 AddisHiwot
in Wush Wush. Voor onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld.
Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op. Ongeveer 900.000
mensen, vooral uit Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea vonden hier een toevlucht.
In het Apostolische Vicariaat Gambella, een van de armste regio’s van het land, is de eigen bevolking al lang in de minderheid.
Hier wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. Onder hen zijn ook
veel onbegeleide kinderen. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, hebben een bewuste keuze gemaakt.
Zij gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.

Help onze medegelovigen in Ethiopië.
Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken
in de collecte
op Missiezondag 21 oktober dat is de tweede collecte
of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66
t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag

 

Diaconiegroep
01-10-2018