Elke dag wordt de Pinkster noveen gebeden.
Via het YouTube kanaal van het bisdom kan u met de bisschop mee bidden.
https://youtu.be/8em1Btbax-M

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/met-maria-en-de-kerk-bidden-om-de-heilige-geest

Er zijn ook intenties bij deze noveen

  • Om zorgvuldigheid nu vanaf juni weer publieke vieringen plaatsvinden in onze kerken;
  • Om geestkracht voor de priesters, diakens en allen die meewerken in pastoraat en diaconie;
  • Om inspiratie voor geloofsleerlingen die hun opname in de Kerk moesten uitstellen;
  • Om geloof voor eerste communicanten en vormelingen die wachten op hun viering;
  • Om roepingen tot het priesterschap en het diaconaat voor de parochies van ons bisdom;
  • Om sterkte voor corona patiĆ«nten en andere zieken en voor hen die zieken verzorgen;
  • Om steun voor mensen wier bedrijf of baan door recessie verloren is gegaan of wordt bedreigd;
  • Om goede waarden en normen in politiek en economie;
  • Om solidariteit in de samenleving van Nederland en in Europa.

Elke dag om 12 uur komt een korte video beschikbaar op deze website. Zo kunt u de noveen bidden samen met bisschop Van den Hende.

Download de noveen. De gebedsteksten worden ook opgenomen bij elke video.
of kijk op onze site daar staat de noveen ook.