Contact

Heeft u een vraag en wilt u contact opnemen met de parochie HH. Laurentius & Elisabeth? Klik verder op de pagina’s hieronder, of neem contact op met het contactformulier onderaan deze pagina.

Secretariaat

Het secretariaat is open op weekdagen
voorlopig niet op zondag

Ons adres is: Mathenesserlaan 305, 3021 HK, Rotterdam (ingang Robert Fruinstraat 36-40)
Telefoonnummer 010 - 477 27 52
Bij geen gehoor 06 83 11 30 24
E-mail: kathedraalrotterdam@planet.nl

U kunt terecht bij het secretariaat voor administratieve en kerkelijke zaken en voor het maken van een afspraak met de plebaan. De openingstijden zijn op weekdagen van 10:00 tot 13:00 uur. En op zondagen is het secretariaat voorlopig gesloten

Het kerkbestuur heeft de tarieven voor kerkelijke diensten als volgt vastgesteld

Voor een doop geldt een vrijwillige bijdrage, hier is geen richtbedrag voor.
Mis-stipendium: € 10 per intentie
Huwelijksviering (Standaard uitvoering*): € 660
Uitvaart (Standaard uitvoering*): € 660
Offerkaars: € 0,50

* Meer informatie over de verschillende onderdelen van de viering en de bijbehorende kosten/vergoeding, kunt u krijgen via het secretariaat of via de penningmeester.


Koffiedrinken na de viering is alleen op
maandag en donderdagmorgen na de viering van 9.30 uur.

Pastoraal team

Er is één pastoraal team voor de parochiefederatie Rechter Maasoever

De HH. Laurentius & Elisabeth parochie deelt haar pastoraal team met de andere parochies in de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM), het samenwerkingsverband van parochies in Rotterdam ten Noorden van de Maas.

Samenstelling Pastoraal Team:

 • Bisschop J.H.J. van den Hende (moderator/’pastoor’)
 • Pastoor R.G.M. Gouw (vice-moderator)
 • Plebaan M.P.J. Hagen (de ‘plebaan’ is de priester van de kathedraal)
 • Pastoraal werkster D.W.M. Bühler
 • Pastoraal werker R.I.M. Lijesen (teamcoördinator)

Parochiebestuur

Het parochiebestuur bestaat uit de pastoor en vrijwilligers.

Het parochie bestaat uit de pastoor, van rechtswege de voorzitter van het kerkbestuur, en vier andere leden uit de parochie. Deze andere leden worden voorgedragen door de parochie en benoemd door de bisschop voor vier jaar en zijn eventueel herbenoembaar voor een tweede periode van vier jaar. Het bestuur kiest uit haar midden een secretaris en penningmeester en eventueel een vice-voorzitter; deze worden ook als zodanig benoemd door de bisschop.

 • Voorzitter: bisschop J.H.J. van den Hende (moderator/’pastoor’)
 • Vicevoorzitter: vacant
 • Secretaris: A.A.M. Kunen
 • Penningmeester: S. Gouverneur
 • Bestuurslid Vertegenwoordiger in Federatie Rotterdam Rechtermaasoever: Q.F. Haak
 • Bestuurslid Bouwzaken: P.C.J. Geenen
 • Bestuurslid Communicatie: vacant
 • M.P.J. Hagen: plebaan

Verhuur zaal

U kunt de H. Elisabethzaal huren voor vergaderingen en lezingen.

De kathedraal beschikt over bijgebouwen, waaronder de H. Elisabethzaal. Ingang via Robert Fruinstraat 36 (achterzijde kathedraal). Deze zaal is geschikt voor vergaderingen en lezingen tot maximaal 60 personen (afhankelijk van zaalopstelling) en heeft audiovisuele middelen en WiFi-verbinding. De zaal is niet beschikbaar voor feesten en partijen.

Voor inlichtingen over zaalverhuur contact opnemen met Thérèse Lindeman via 06 14151824 (coördinatie).

Huurtarief H. Elisabethzaal 2016/2017
€ 225 per dagdeel en vanaf 1 september € 250 per dagdeel
Elk uur extra is € 55
Overige consumpties op basis van nacalculatie

Vieringen


Alle informatie over vieringen vindt u op de betreffende vieringen pagina. In de kathedraal wordt dagelijks de eucharistie gevierd en op zondag. Verder is er aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en rozenkrans gebed. U bent van harte welkom om mee te bidden.

Contact

Stuur ons een bericht

Bericht aan het versturen.
Bedankt voor je bericht.
Er is iets fout gegaan bij het versturen!